Професорсько-викладацький склад

Киричок Тетяна Юріївна

kyrychoktuд. т. н., професор, завідувачка кафедри; гарант ОПП «Технології друкованих та електронних видань» ОКР «Бакалавр» (до червня 2020 р.), ОНП «Доктор філософії» (від червня 2020 р. до цього часу)

Кабінет 53-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2014 р. – Захист докторської дисертації на тему: «Наукові основи забезпечення зносостійкості банкнотної продукції»
2011-2014 рр. – Докторантура НТУУ «КПІ», спеціальність 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва (зараз відповідає спеціальності 186 Видавництво та поліграфія)
1991 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Напівпровідниковий тонкоплівковий вимірювальний перетворювач парціального тиску кисню».
1986-1989 рр. – КПІ, аспірантура  за спеціальністю: 05.11.13 - прилади і методи контролю природного середовища, речовин, матеріалів та виробів (зараз - 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин, відповідає спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка).
1980-1986 рр. – КПІ, факультет електроніки, спеціальність — напівпровідники та діелектрики, кваліфікація — інженер електронної техніки.

Досвід роботи:
Червень 2021 р. – по теперішній час – КПІ, завідувач кафедри технології поліграфічного виробництва
Вересень 2019 – червень 2021 р. – КПІ, професор кафедри технології поліграфічного виробництва
Лютий 2015 – вересень 2019 р. – КПІ, директор Видавничо-поліграфічного інституту, професор кафедри технології поліграфічного виробництва
Вересень 2014 – лютий 2015 р. – КПІ, професор кафедри технології поліграфічного виробництва
Вересень 2003 – серпень 2011 р. – КПІ, доцент кафедри технології поліграфічного виробництва
Січень 1992 – червень 1998 р. – КПІ, Технічний ліцей, заступник директора

Автор понад 170 публікацій, в тому числі 11 патентів та авторських свідоцтв про винахід, 1 монографії, 10 навчальних посібників.

Особисті профілі:

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=rGgG31sAAAAJ&hl=en&oi=ao
Scopus Author ID: 55344495700

ResearcherID: I-1489-2014 (https://publons.com/researcher/2511941/tetiana-kyrychok/)

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9639-5486

1. Kyrychok T. Determing special features in the topography of paper with water marks at the micro- and nanolevels //T. Kyrychok, T. Klymenko, N. Talimonova, S. Svezhentsova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, – 2019. – N 2/12 (98). – Р. 28–35 (http://journals.uran.ua/eejet/article/view/164071/165034).
2. Kyrychok Tetiana, Korotenko Olena. 3D light interferometry investigation of ink layer formation during intaglio printing /Fourteenth International Conference on Correlation Optics //  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136910-1- 1136910-9. - P 262-270.
3. Kyrychok Tetiana, Baglai, Volodymyr, Kyrychok Andrii. Optical methods of banknotes sorting for Ukrainian Hryvnia: results and problems / Fourteenth International Conference on Correlation Optics//  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136918-1- 1136918-11. - P 325-335.
4. Kyrychok Tetiana, Klymenko Tetiana. Laser interferometry of topography of surface printed paper with watermark / Fourteenth International Conference on Correlation Optics//  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 113690V-1 - 113690V-7. - P 230-226.
5. Kyrychok Tetiana, Nadiia Talimonova. Light reflecting, absorbing and transmitting in printed area of banknote watermarks / Fourteenth International Conference on Correlation Optics/  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 113690W-1- 113690W-7. - P 237-243.
6. M. I. Kulak. Kinetic Model of Optical Characteristics of Banknote Paper During Artificial Aging / M. I. Kulak, T. Yu. Kyrychok, D. M. Miadziak, P. O. Kyrychok // Journal of Applied Spectroscopy, September 2016, Volume 83, Issue 4, Р. 669–672 (https://link.springer.com/article/10.1007/s10812-016-0346-6).
7. Kyrychok Тetiana. Badania electrofizycznych wlasciwosci papieru banknotowego i banknotow=Research of electrophysical parameters of banknote paper and banknotes / Kyrychok Тetiana, Svitlana Havenko, Petro Kyrychok, Yelyzaveta Sukhina and Zhomart Kazhmuratov // Przegland papierniczy. – 2016. – N 1. – Р. 50–54 (http://www.przegl-pap.com.pl/artykuly/Strony%20od%20PP01_2016-11.pdf)
8. Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors: Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. – 2014. – Vol. 9 (1). – Р. 710–724.
9. Kyrychok T. Yu. An Analysis of the Precision of Indicators of the General Deterioration of Banknotes / T. Yu. Kyrychok // Measurement Techniques – 2014. – Vol. 57 (2). – P. 166–171.
10. Kyrychok Т. Badanie szorstkosci powierzchni papierow ze znakami wodnynmi = The Investigation of Roughness for Paper with Watermarks / Т. Kyrychok, Т. Klymenko, N. Malkush // Przegland papierniczy – 2012. – N 7. – Р. 414–417.
11. Kyrychok T. Yu. Image Evaluation Procedure Based on the Average Color Deviation / T. Yu. Kyrychok, P. A. Kyrychok, A. V. Parkhomenko // Radioelectronics and Communications Systems. – 2014. – Vol. 57 (4). – Р. 175–179.
12. Kyrychok Т. The influence of pressure during intaglio printing on banknotes durability / Т. Kyrychok, P. Kyrychok, S. Havenko, E. Kibirkstis, V. Miliunas // Mechanika. – 2014. – Vol. 20 (3). – Р. 327–331.
13. Kyrychok T. J. Badania odpornosci na zuzycie papieru banknotowego = Testing of Banknote Paper Wear and Tear / T. J. Kyrychok, P. O. Kyrychok, S. F. Havenko, V. M. Nesterenko // Przegland papierniczy. – 2013. – N 12. – Р. 653–656.
14. Sarapulova Оlga. Modern Printing Technologies in Micro- and Nanoelectronics / Оlga Sarapulova, Тetiana Kyrychok, Valentyn Sherstiuk, Аnatolii Orlov // Proceedings of the 2013 IEEE XXXIIІ International Scientific Conference Electronics and Nanotechnology (ELNANO), (Kyiv, April 16–19, 2013). – IEEE, 2013. – P. 151–155.

1. Пат. UA 56607 Україна, МПК G01B 5/28, G01B 11/00. Універсальний профілометр / Киричок Т. Ю., Клименко Т. Є. – № u201006543; Заявл. 28.05.2010; Опубл. 25.01.2011; Бюл. № 2. – 3 с.
2. Пат. UA 56679 Україна, МПК D21H 27/00, B44F 1/00. Захисний елемент для цінних документів / Киричок Т. Ю., Малкуш Н. Л. – № u201007703; Заявл. 18.06.2010; Опубл. 25.01.2011; Бюл. № 2. – 2 с.
3. Пат. UA 70071 Україна, МПК G07D 7/12, G07D 7/20. Пристрій для контролю механічної стійкості поверхневих елементів / Киричок Т. Ю., Шевчук А. В., Талімонова Н. Л. – № u201113516; Заявл. 16.11.2011; Опубл. 25.05.2012; Бюл. № 10. – 5 с.
4. Пат. № 102351 Україна, МПК (2015.01) G07D 7/00, G01N 27/22 (2006.01). Cпосіб оцінки зношеності банкнот / Киричок Т. Ю., Сухіна Є.Г., Гуща О.В.– №u201504060; заявл. 27.04.2015 р.; опублік. 26.10.2015 р. – бюл. №20. – 3 с.
5. Пат. № 103510 Україна, МПК (2015.01) G07D 7/00.. Метод випробування, що імітує процес зношування банкнот / Киричок Т. Ю., Сухіна Є.Г., Гуща О.В.– №u201504058; заявл. 27.04.2015 р.; опублік. 25.12.2015 р. – бюл. №24. – 3 с.
6. Пат. № 118347 Україна, МПК (2016.01) G07D 7/12; G07D 7/20. Пристрій для контролю механічної стійкості фарбового шару інтагліодруку / Киричок Т. Ю., Киричок П. О., Кажмуратов Ж.Т., Талімонова Н. Л., Коротенко О. В., Булатов Д. С., Сухіна Є.Г..– №u2016 12816; заявл. 16.12.2016 р.; опублік. 10.08.2017 р. – бюл. №15. – 3 с.

1. Киричок Т. Ю. Зносостійкість банкнотної продукції : монографія / Т. Ю. Киричок. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 308 с.
2. Киричок Т. Ю., Одайник О. В. Тиражування немережевих електронних видань : Навчальний посібник із грифом МОН України (лист від 22.12.2011 №1/11-12113). – К.: НТУУ "КПІ", 2011. – 180 с.
3. Киричок Т. Ю. Немережеві електронні видання: Довідник, рекомендовано Вченою радою НТУУ «КПІ» (протокол № 7 від 07.09.2015 р.) К.: НТУУ "КПІ" Вид-во «Політехніка»,  2015. – 144 с.
4. Киричок Т. Ю., Лотоцька О. І. Мережеві електронні видання: Довідник, рекомендовано Вченою радою НТУУ «КПІ» (протокол № 10 від 03.10.2016 р.) К.: НТУУ "КПІ" Вид-во «Політехніка»,  2016. – 300 с.

1. Kyrychok Тetiana. Badania tluszczoodpornosci papieru banknotowego =Investigation of grease resistance properties of banknote paper / Kyrychok Тetiana, Pavlo Kohut, and Yelyzaveta Sukhina // Przegland papierniczy. – 2019. – N 1. – Р. 58–60.
2. Киричок Т.Ю. Модель формування якості банкнотної продукції на етапі офсетного друку/ Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко// Зб. наук. праць: Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2018 р. – № 1 (75).
3. Киричок Т. Ю. Аналіз причин відбракування банкнотної продукції/ Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2017. – № 4 (58). – С. 25–32.
4. Киричок Т. Ю Система формування тиражостійкості форм інтагліодруку / Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – Вип. 3(65). - с.15-24.
5. Киричок Т. Ю Методика автоматизованого оцінювання якості технологічної операції прямого лазерного граві-ювання форм інтагліодруку / Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, А. А. Безпалий, П. Г. Регіда  // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – Вип. 4(66). - с.16-30.
6. Киричок Т. Ю.,  Герук Я. В. Сучасні тенденції друкованої сувенірної продукції банкнотно-монетних дворів світу // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2017. – № 2(56). – С. 4–15.
7. Киричок Т. Ю.,  Герук Я. В., Баглай В. А. Система формування  якостi друкованої сувенірної продукції банкнотно-монетних дворів світу // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2018. – № 1(59). – С. 4–10.
8. Киричок Т. Ю.,  Талімонова Н. Л. Розробка системи оцінки стану збереженості фондів рідкісних і цінних видань // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2018. – 4(62). - с. 4-17.
9. Киричок Т. Ю.  Дослідження явища перебивання фарби на папері спеціального призначення, виготовленого за різ-ними технологіями / Т. Ю. Киричок, Н.Л. Талімонова, В. А. Баглай, Я. Ю. Талімонов  // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – Вип. 1(63). - с. 19-27.
10. Киричок Т. Ю Вплив технологічних параметрів на властивості друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням / Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, А. А. Безпалий // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – Вип. 3(69).

Захист інформації в поліграфії (магістри)
Наукова робота за темою магістерської дисертації (магістри)
Прикладні аспекти системного аналізу видавничо-поліграфічного виробництва (доктори філософії)
Теоретичні та практичні засади банкнотного виробництва (доктори філософії)
Методологія публікування результатів наукових досліджень (доктори філософії)
Технології електронних видань (бакалаври)
Інформаційні технології (бакалаври)


1. Erasmus+, Portugal Instituto Politechnico de Tomar, P TOMAR 01 Programme ICM “Staff Mobility for Training”, 16.04.2018 to the 20.04.2018, 30 год.(1 кр.);
2. Centre of Papermaking and Printing at Lodz University of Technology (2019/2020, summer semester), викладання, 60 год. (2 кр.), контракт № Z-92/2019/WIZ/CPP-7;
3. Самоосвіта (інформальна освіта) – робота над стандартом вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 186 Видавництво та поліграфія як голова підкомісії зі спеціальності 186 НМК 9 НМР МОН України (ВР ВПІ, №6 від 23.12.2019 р.) – 30 год. (1 кр.);
4. Самоосвіта (інформальна освіта) – робота над стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 186 Видавництво та поліграфія як голова підкомісії зі спеціальності 186 НМК 9 НМР МОН України (ВР ВПІ, №4 від 28.12.2020 р.) – 30 год. (1 кр.);
5. Самоосвіта (інформальна освіта) – робота над стандартом вищої освіти третього (доктора філософії) рівня спеціальності 186 Видавництво та поліграфія як голова підкомісії зі спеціальності 186 НМК 9 НМР МОН України (ВР ВПІ, №4 від 28.01.2021 р.) – 30 год. (1 кр.);
6. Стажування; № наказу по університету № 3349-п від 23.09.21; Місце проведення: Державне видавництво «Преса України»; Термін проведення: 01.10.2021-19.11.2021  р. (180 годин).

Наукові інтереси: Виробництво захищеної поліграфічної продукції Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв. Системний аналіз виробничих процесів. Гіпертекстові технології.

Член редакційної колегії збірників наукових праць, кат. Б: а) «Технологія і техніка друкарства» (КПІ ім. Ігоря Сікорського, http://ttdruk.vpi.kpi.ua/about/editorialTeam); б) «Поліграфія і видавнича справа» (Українська академія друкарства), http://pvs.uad.lviv.ua/uk/chleni-redkolegiyi-tekhnichni-nauki/; в) Наукові записки (Українська академія друкарства), http://nz.uad.lviv.ua/uk/chleni-redkolegiyi-tekhnichni-nauki/

1. Науковий керівник господарського договору із Банкнотно-монетним двором НБУ: № 19-81-372 від 28.11.2019 р. «Проведення досліджень з визначення впливу технічних параметрів форм інтагліодруку на тиражестійкість» (Науковий парк «Київська політехніка»);
2. Науковий керівник договору № 46 від 26.07.2016 р. з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України за програмою «Українська книга», термін 26.07.2016 р. - 27.12 2016 р. по підготовці довідника «Мережеві електронні видання» (ВПК «Політехніка»);
3. Науковий керівник договору № 126 від 04.08.2015 р. з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України за програмою «Українська книга», термін 04.08.2015 р. - 27.12 2015 р. (ВПК «Політехніка»);
4. Відповідальний виконавець господарського договору із Банкнотно-монетним двором НБУ: № 14-07-117 від 16.04.14 р. «Послуги з дослідження впливу геометричних параметрів друкарських елементів інтагліоформ на друкарсько-технічні властивості відбитків» термін 16.04.2014 р. - 27.12 2015 р. (Науковий парк «Київська політехніка»);
5. Відповідальний виконавець договору із фінансуванням за кошти МОН України: № 2212-п від 01.01.2019 р. «Теоретичні та практичні засади забезпечення якості металографічного друку», термін 01.01.2019 р. -31.12 2021 р.; (номер державної реєстрації 0119U100984)


1) Клименко Тетяна Євгенівна, тема дисертації «Технологічне забезпечення контролю якості банкнотних відбитків», затверджена на засіданні Вченої ради НТУУ «КПІ» (протокол №2 від 06.02.2012 р.), спеціальність 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва (захист відбувся 08.10.2015 р., Наказ МОН від 15.12.2015 р. № 1292; диплом серії ДК № 033237; https://rada.kpi.ua/files/Aref_Klymenko_T.Ye_.pdf);
2) Талімонова (Малкуш) Надія Леонідівна, тема дисертації «Технологічне забезпечення виготовлення банкнотних відбитків», затверджена на засіданні Вченої ради НТУУ «КПІ» (протокол №2 від 08.02.2010 р.), спеціальність 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва (захист відбувся 16.12.2016 р.; Наказ МОН від 28.02.2017 р. № 331; диплом серії ДК № 041232; http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18134/1/Talimonova_aref.pdf);
3) Коротенко (Гуща) Олена Володимирівна, тема дисертації «Технологічне забезпечення якості банкнот під час металографічного друку», затверджена на засіданні Вченої ради НТУУ «КПІ» (протокол №1 від 02.02.2015 р.), спеціальність 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва (захист відбувся 22.02.2018 р.; Наказ МОН від 16.05.2018 р. № 480; диплом серії ДК № 047433; https://rada.kpi.ua/files/Aref_Korotenko_O.V.pdf);
4) Сухіна Єлизавета Геннадіївна, тема дисертації «Комплексна оцінка якості банкнот», затверджена на засіданні Вченої ради НТУУ «КПІ» (протокол №1 від 02.02.2015 р.), спеціальність 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва (захист відбувся 22.02.2018 р.; Наказ МОН від 16.05.2018 р. № 480; диплом серії ДК № 047439; https://rada.kpi.ua/files/Aref_Sukhina%20Ye.G.pdf)

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.002.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальностями: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Наказ МОН від 11.07.2017 р. № 996, додається);
2. Член спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальностями: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»; 05.13.06 «Інформаційні технології» у Українській академії друкарства (Наказ МОН від 24.10.2017 р. № 1413, додається)

Голова Науково-технічної ради з питань видавничої справи при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (2017-2020 р.) (http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=143665&cat_id=60904)1. Член оргкомітету щорічної Міжнародної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде» (http://vpi.kpi.ua/images/DM-2019/Druck_molode_2019_tezy.pdf; http://tpv.vpi.kpi.ua/images/doc/Druk_molode_tezy_2018.pdf; http://vpi.kpi.ua/images/news/Drukarstvo/Druk_molode_2017.pdf; http://vpi.kpi.ua/images/news/Drukarstvo/Druk_molode_2016.pdf)
2. Член Оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва»;
3. Член Галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія
4. Член Оргкомітету Міжнародного форуму «Скориновские чтения» 2016, 2017, м. Мінськ, Білорусь, ЗВО «Белорусский государственный технологический университет» (https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/37/Buklet-SCh-16.pdf; https://www.belstu.by/Portals/0/01-Buklet-SCh-2017.pdf)

Киричок Петро Олексійович

kyrychok директор Видавничо-поліграфічного інституту, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Кабінет 48-8
e-mail:.

Освіта:
1995 р. – Захист докторської дисертації за спеціальністю 05.02.08 «Технологія машинобудування»  на тему: «Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей виробів при оздоблювально-зміцнюючій
обробці».
1992-1995 рр. – Навчання в докторантурі, «Київський політехнічний інститут»
1978-1981 рр. – Навчання в аспірантурі, «Київський політехнічний інститут»

Досвід роботи:
З 2019 р. по теперішній час – директор ВПІ Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського.
2014-2019 рр. – проректор КПІ ім. І. Сікорського
2003-2015 рр. – завідувач кафедри технології поліграфічного виробництва
2002-2015 рр. – декан, директор ВПІ.
1981-2002 рр. – молодший науковий співробітник, асистент, доцент, професор КПІ.

Автор 270 публікацій, зокрема 90 патентів та авторських свідоцтв про винахід, 8 монографій, 9 навчальних посібників та підручників, понад 160 статей.

Профілі:
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56005200100
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9135-1006.

1. Kyrychok, P., Paliukh, O., Oliynyk, V. DETERMINING THE INFLUENCE OF THE THICKNESS OF AN ADHESIVE LAYER ON A CHANGE IN THE ANGLES OF CONTACT AND TANGENT ANGLES. Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled, 2020, 3(1-105), pp. 52–67
2. O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka, Ye. Dziadyk. Defining technological features in the manufacture of semi-hard book covers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 4/1 (106), 80–90 (2020).
3. Kyrychok, P., & Paliukh, O. (2020). Simulation of deformation of the adhesive layer of the spine of the book back of the thread-stitched book block. Mechanika, 26(2), 114-119. doi:10.5755/j01.mech.26.2.25854
4. Rudenko E. M., Panarin V. Ye., Kyrychok P. O., Svavilnyi M. Ye., Korotash I. V., Palyukh O. O., Polotskyi D. Yu., and Trishchuk R. L., Nitriding in a Helicon Discharge as a Promising Technique for Changing the Surface Properties of Steel Parts, Usp. Fiz. Met., Vol. 20, № 3: 485–501 (2019).
5. Kyrychok, T., Shevchuk, A., Nesterenko, V., Kyrychok, P. Banknote paper deterioration factors: Circulation simulator method. BioResourcesthis link is disabled, 2014, 9(1), pp. 710–724
6. Rudenko, E. M., Panarin, V. Y., Kyrychok, P. O., Svavilnyi, M. Y., Korotash, I. V., Polotskyi, D. Y., & Trishchuk, R. L. (2018). Strengthening of the surface of steel by ionic nitriding in a heliconic discharge. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 40(8), 993-1004. doi:10.15407/mfint.40.08.0993
7. Kulak, M. I., Kyrychok, T. Y., Miadziak, D. M., & Kyrychok, P. O. (2016). Kinetic model of optical characteristics of banknote paper during artificial aging. Journal of Applied Spectroscopy, 83(4), 669-672. doi:10.1007/s10812-016-0346-6
8. Kyrychok, T., Havenko, S., Kyrychok, P., Sukhina, Y., Kazhmuratov, Z. Research of electrophysical parameters of banknote paper and banknotes. Przeglad Papierniczythis link is disabled, 2016, 72(1), pp. 50–54
9. Roik, T.A., Gavrish, A.P., Kirichok, P.A., Vitsyuk, Y.Y. Powder metallurgy industry and managerial economics: Effect of secondary structures on the functional properties of high-speed sintered bearings for printing machines. Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis link is disabled, 2015, 54(1-2), pp. 119–127, A017
10. Kyrychok, T., Kyrychok, P., Havenko, S., Kibirkštis, E., Miliunas, V. The influence of pressure during intaglio printing on banknotes durability. Mechanikathis link is disabled, 2014, 20(3), pp. 327–331

1. Патент (на винахід) UA 121187 України В42D 3/00. Пристрій для визначення опору продавлювання картону або картону хромерзацу  /Киричок П.О., Палюх О. О./ Заявл. 26.09.2019;  Опубл.10.04.2020. – Бюл. №7.
2. Патент (корисна модель) UA   України В42D 3/00.  Книжково-журнальна обкладинка для покриття блоків підібраних позошитно прошитих нитками окантованих і обрізаних з трьох сторін. / Киричок П. О., Палюх О. О. / Заявл. 28.08.2018; Опубл. 25.10.2019. Бюл. № 20.
3. Патент (на винахід) UA 119418 України В42D 3/00. Пристрій для висікання розгорток із паперу та картону книжкових обкладинок і палітурок одного книжкового формату./Киричок П.О., Палюх О. О./ Заявл.16.05.2018; Опубл.10.06.2019. – Бюл. №11.
4. Патент (корисна модель) UA 134723 України В42D 3/00. Напівжорстка книжково-журнальна обкладинка для криття блоків, підібраних позошитно і прошитих нитками, окантованих і обрізаних з трьох сторін. / Киричок П. О., Палюх О. О. / Заявл. 16.05.2018;
5. Пат. 129043 Україна, МПК (2006) B24B 39/00. Спосіб утворення регулярного мікрорельєфу на поверхнях циліндричних деталей поліграфічних машин / П. О. Киричок, Ю. Ю. Віцюк, Р. Л. Тріщук ; заявник і власник КПІ ім. І. Сікорського. № u 2018 00825; заявл. 30.01.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. 6 с.Опубл. 10.06.2019. Бюл. №
6. Пат. № 118347 Україна, МПК (2016.01) G07D 7/12; G07D 7/20. Пристрій для контролю механічної стійкості фарбового шару інтагліодруку / Киричок Т. Ю., Киричок П. О., Кажмуратов Ж.Т., Талімонова Н. Л., Коротенко О. В., Булатов Д. С., Сухіна Є.Г.– №u2016 12816; заявл. 16.12.2016 р.; опублік. 10.08.2017 р. – бюл. №15. – 3 с.
7. Патент України №107393, МПК (2016.01) В24B 1/00, В24В 55/00, B41F 3/00 Спосіб тонкого алмазного оброблення прецизійних плоских поверхонь деталей тертя друкарських машин зі зносостійких композиційних сплавів на основі нікелю/ А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, С.М. Зигуля, О. А. Гавриш.- заявка № u 2015 08790 від 11.09.2015.- – опубл. 10.06.2016, Бюл. №11.
8. Патент України № 105525 , МПК (2016.01) В24B1/00, В24В55/100  Спосіб прецизійної доводки плоских поверхонь деталей зі зносостійких композитів на основі нікелю для поліграфічних машин/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.І. Хмілярчук, П.О. Киричок, О.А. Гавриш. - опубл. 25.03.2016, Бюл. №6.

1. Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії: курс лекцій [Електронний ресурс] // навч. посіб. для докторів філософії спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» // Укладачі: П. О. Киричок, Т. Ю. Киричок, Т. А. Роїк, О. І. Бараускєне. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,38 Мбайт). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 210 с.
2. Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії: Навчальне видання.[Електронний ресурс]: навч. посібник для аспірантів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» ОНП «Видавництво та поліграфія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / КПІ ім. Ігоря Сікорського / Уклад.: Киричок П. О., Т. А. Роїк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 37с.
3. Технологія поліграфічного машинобудування [Текст]: навч. посіб. / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. В. Шевчук та ін. – К. : НТУУ „КПІ”, 2014. – 508 с.
4. Киричок П.О., Гавриш А.П., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю., Олійник В. Г. Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин. Навчальний посібник. 2-е видання перероблене та доповнене, ч. 1. - К.: Видавничий дім „АртЕк, 2018. 408 с.
5. Гавриш А. П., П. О. Киричок, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин: Монографія.-ч. 2.- К.: Видавничий дім „АртЕк”, 2019.-132 с., ISBN 978-617-7674-76-3.
6. Гавриш А. П., Киричок П. О., Роїк Т. А., Зоренко О. В., Олійник В. Г. Прецизійна доводка та полірування деталей поліграфічних машин з високолегованих композитів: Монографія.- К.:НТУУ «КПІ», 2016.-498 с.

1. Киричок П., Тріщук Р. Моделювання технологічного процесу двоетапної ОЗО циліндричних валів поліграфічного обладнання методом кінцевих елементів // Технологія і техніка друкарства. 2019. № 3 (65). С. 4–14.
2. Киричок П., Тріщук Р., Рибак О. Розрахунки відносної опорної площі циліндричних поверхонь деталей поліграфічного обладнання при комбінованому зміцненні віброобкатуванням // Технологія і техніка друкарства. 2018. № 3 (61). С. 4–13.
3. Киричок П., Тріщук Р. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широким клапаном // Технологія і техніка друкарства. 2017. № 3 (57). С. 4–19.
4. П. О. Киричок, Д. В. Нікольський. Технологічні процеси фінішної обробки деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок // Технологія і техніка друкарства. — 2016. — № 1(51). — С. 18–23.
5. Т. А. Роїк, П. О. Киричок, А. П. Гавриш, О. С. Хлус. Поліпшення якості поверхонь отворів зносостійких композитних підшипників ковзання поліграфічних машин врахуванням динамічних коливань системи «верстат—пристрій—інструмент—деталь» за умов тонкого абразивного шліфування // Технологія і техніка друкарства. — 2016. — № 1(51). — С. 85–104.

Обладнання видавництв і поліграфії,
Технологічні процеси обробки деталей поліграфічних машин,
Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії.

1. Erasmus+Portugal Instituto Politechnico de Tomar P TOMAR 01 Programme ICM at our Institution from the 16.04.2018 to the 20.04.2018, 30 год.(1 кр.)
2. Prometheus – Боротьба з корупцією 20.04.2020-01.05.2020, сертифікат №c70d84f65b8b4f7ca8b3443c4e817a47 від 01.05.2020 р.
3. Стажування; № наказу по університету № 3349-п від 23.09.21; Місце проведення: Державне видавництво «Преса України»; Термін проведення: 01.10.2021-19.11.2021  р. (180 годин)

Наукові інтереси: технологічні процеси оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей і вузлів машинобудування та поліграфічного устаткування.

Голова редколегії, головний редактор у зб. праць, «Технологія і техніка друкарства». (з 2003 р. по теперішній час) http://ttdruk.vpi.kpi.ua/about/editorialTeam.
Член редакційної колегії збірників наукових праць, кат. Б:  «Поліграфія і видавнича справа» (Українська академія друкарства), http://pvs.uad.lviv.ua/uk/chleni-redkolegiyi-tekhnichni-nauki/;
Наукові записки (Українська академія друкарства), http://nz.uad.lviv.ua/uk/chleni-redkolegiyi-tekhnichni-nauki/

НДР: «Теоретичні та практичні засади забезпечення якості металографічного друку», Держ./Договір № 2212п 2019-2020р.);
д/б № 2212-п «Теоретичні та практичні засади забезпечення якості металографічного друку», 2019-2021 рр., наук. керівник – проф. П. О. Киричок.
д/б № 2713-п «Розроблення еко-ефективної та ресурсозберігаючої технології одержання та фінішної обробки зносостійких деталей поліграфічних машин на основі відходів силумінів», 2014-2015 рр., наук. керівник – проф. П. О. Киричок.
г/д № 05-2018  від 02.12.2018 р. між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Державним видавництвом «Преса України» ДУС Президента України на виконання НДР «Технологічні дослідження та аналіз клеючої здатності окремих видів палітурних клеїв для виготовлення книжкових оправ із матеріалів  з різними адгезійними властивостями», 2018-2019 рр.,  наук. керівник – проф. Киричок П. О.
г/д № 14-07-117 від 16.04.14 р. між Науковим парком «Київська політехніка» та Банкнотно-монетним двором НБУ «Послуги з дослідження впливу геометричних параметрів друкарських елементів інтагліоформ на друкарсько-технічні властивості відбитків» термін 16.04.2014 р. - 27.12 2015 р., наук. керівник – проф. П. О. Киричок.


Підготував 4 докторів та 12 кандидатів технічних наук. Детальніше...

З 2003 року голова спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 05.05.01 ‒ машини і процеси поліграфічного виробництва

Роїк Тетяна Анатоліївна

д. т. н., професор, науково-проектна робота кафедри

Кабінет  41-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2004 р. – Захист докторської дисертації за спеціальністю 05.2.02. «Матеріалознавство» на тему: «Функціональні основи розробки композиційних підшипникових матеріалів для підвищених умов експлуатації
1997 р. – Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.02.08.-«Технологія машинобудування» на тему: Розробка та механічна обробка нових композиційних матеріалів для підвищених умов роботи».
1974-1979 р. – «Київський політехнічний інститут», кваліфікація — інженер-металург;

Досвід роботи:
З 2010 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», професор.
2004-2010 рр. – Інженерно-фізичний факультет, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», професор.
1996-2004 рр. – КП «Державний науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння», завідувач відділу.
1991-1995 рр. – АТ «Росток», АТ «Київтрактородеталь», інженер.
1979-1991 рр. – Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, інженер, м.н.с.


Автор більше 300 публікацій, близько 100 патентів, 18 монографій, 8 навчальних посібників, 1 словник.

Особисті профілі:

ID SCOPUS:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6507878784&zone=

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4930-0173

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kYNz4dwAAAA&hl=uk&authuser=2

ResearcherID:https://publons.com/researcher/2095246/tetiana-roik/

https://www.researchgate.net/profile/T_Roik

ID Web of Science: Web of Science - ID J-5873-2017

1. Roik T., Rashedi A., Khanam T., Chaubey A., Balaganesan G., Sadaqat A. Structure and properties of new antifriction composites based on tool steel grinding waste/ Journal «Sustainability» MDPI Open Access Publishing, 2021, Volume 13, Issue 16, No 8823, pp. 1-10, published 6th August 2021, Basel, Switzerland, ISSN 2071-1050, https://doi.org/10.3390/su13168823, https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/8823/pdf.

2. Roik T. A.,Gavrish O. A., Vitsiuk Iu.Iu. The phase composition and structure of the antifriction copper-based composite and their influence on tribological properties/ Powder Metallurgy and Metal Ceramics (2021), New York LLC: Springer, Springer Science + Business Media, LLC, Springer Nature 2021. New York: Volume 60, Nos. 3-4, July, 2021, pp. 191-197. Published: 23 September 2021. Online First: your article is published 2021-09-24, https://doi.org/10.1007/s11106-021-00227-z.

3. Jamroziak K., Roik T. Contribution Self-Lubrication Mechanism of New Antifriction Copper-Based Composites in the Vehicles' Heavy-Loaded Friction Units/ Proceedings of the 9th International Conference on Fracture Fatigue and Wear FFW-2021, Ghent University, Belgium, 2–3 August 2021. FFW 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer, Singapore. - http://www.ffwconf.org/.

4. Roik T. A., Gavrysh O.A.,Vitsiuk, I.I. Composite Antifriction Material Based on Wastes of Aluminum Alloy for Items of Post-Printing Equipment/ Powder Metallurgy and Metal Ceramics (2020), New York LLC: Springer, (Springer Science + Business Media, LLC, Springer Nature 2020, New York: Volume 59, Nos. 5-6, pp. 282-289. Published: 02 November 2020. https://doi.org/10.1007/s11106-020-00160-7.

5. Jamroziak K., Roik T. Friction Films and Their Influence on the Antifriction Properties of New High-Temperature Nickel Composites/ In: Abdel Wahab M. (eds) Book ID Proceedings of the 8th International Conference on Fracture Fatigue and Wear. FFW-2020, Bruges, Belgium, On-Line, 26–27 August, 2020: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore, 2020. ISSN: 2195-4356.  https://doi.org/10.1007/978-981-15-9893-7_44.

6. Kurzawa A., Roik T.,Gavrysh O., Vitsiuk Iu., Bocian M., Pyka D., Zajac P., Jamroziak K. Friction mechanism features of the nickel-based composite antifriction materials at high temperatures/ Journal “Coatings”, MDPI, Vol. 10(5), No 454, Basel, Switzerland, May, 7, 2020, pp. 1-22. https://doi.org/10.3390/coatings10050454 , https://www.mdpi.com/2079-6412/10/5/454.

7. Roik T., Gavrysh O., Vitsiuk Iu. Tribotechnical Properties of Composite Materials Produced from ShKh15SG Steel Grinding Waste/ Powder Metallurgy and Metal Ceramics: Springer Science + Business Media, LLC, Springer Nature 2019, New York: Volume 58(7), (2019), pp. 439-445, DOI 10.1007/s11106-019-00093w, First Online: 05 December 2019. http://link.springer.com/article/10.1007/s11106-019-00093-w.

8. JamroziakK.,Roik T. New Antifriction Composite Materials Based On Tool Steel Grinding Waste/ UK, Wessex Institute of Technology, WIT Transaction on Engineering Sciences, Volume 124, 2019: WIT-press, “Material and Contact Characterisation” IX, WIT Press Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA, UK, Computational Mechanics International Inc 25 Bridge Street, Billerica, MA 01821, USA, ISBN: 978-1-78466-331-5 eISBN: 978-1-78466-332-2 ISSN: 1746-4471 (print) ISSN: 1743-3533 (on-line), pp. 151-159.

9. Roik T. A., Gavrysh O. A., Vitsiuk Iu. Iu. The Functional Properties Acquired by Antifriction Composites Produced from Silumin Grinding Waste/ Powder Metallurgy and Metal Ceramics: Springer Science + Business Media, LLC, Springer Nature 2019, New York: Volume 56, pp. 1-7, DOI 10.1007/s11106-019-00011-0, First Online: 15 February 2019. http://link.springer.com/article/10.1007/s11106-019-00011-0.

10. Jamroziak K., Roik T.,Gavrish O., Vitsiuk Iu., Lesiuk Grz., Jose A.F.O. Correia, Abílio De Jesus Improved manufacturing performance of a new antifriction composite parts based on copper/ Elsevier, “Engineering Failure Analysis”, Volume 91, September 2018, Pages 225–233, https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2018.04.034.

1. Patent № P.430721. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Klasyfikacja MKP C10M 103/04, Anti-abrasive copper-based composite material (Materiał kompozytowy przeciwcierny na bazie miedzi)/ T. Roik, Kijów, UA, K. Jamroziak, Wrocław, PL, G. Lesiuk, Wrocław, PL, O. Gavrish, Kijów, UA, Ju. Vitsiuk, Kijów, UA.- Data zgłoszenia 2019-07-26, Data publikacji BUP 2020-04-20.

2. Патент України № 135076 Антифрикційний композиційний матеріал на основі міді МПК(2019.01) С22С9/02, С22С9/00, С22С1/00, С22С1/04, С22С1/05/Т. А. Роїк, О. А. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк. – Заявка u 2019 00876 від 29.01.2019. – опубл. 10.06.2019, Бюл.№11.

3. Патент України № 135075 Зносостійкий композиційний матеріал на основі нікелю МПК(2019.01) С22С19/03, С22С32/00/Т. А. Роїк, Ю. Ю. Віцюк, О. А. Гавриш. – Заявка u 2019 00875 від 29.01.2019. - опубл. 10.06.2019, Бюл.№11.

4. Патент України №128695, МПК (2018.01) С22С21/02 Композиційний зносостійкий матеріал на основі алюмінію/ Т. А. Роїк, Ю. Ю. Віцюк. – заявка u201713011 від 28.12.2017. – опубл. 10.10.2018, Бюл. №19.

5. Патент України № 128694, МПК (2018.01) С22С33/02 Антифрикційний композиційний матеріал на основі інструментальної легованої сталі / Т. А. Роїк, Ю. Ю. Віцюк, О. А. Гавриш. – заявка u201713010 від 28.12.2017. – опубл. 10.10.2018, Бюл. №19.

6. Патент України № 122870, МПК С22С 21/02 (2018.01) Композиційний зносостійкий матеріал / Т. А. Роїк, О. А. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк.- заявка № u 201708942 від 08.09.2017.- опубл. 25.01.2018, Бюл.№ 2.

7. Патент України №122869, МПК (2017.01) С22С 1/00, С22С 1/04 (2006.01), С22С 1/05 (2006.01), С22С 9/00, С22С 9/02 (2006.01) Зносостійкий композиційний матеріал на основі міді/ Т. А. Роїк, О. А. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк.- заявка № u 201708941 від 08.09.2017.- опубл. 25.01.2018, Бюл.№ 2.

8. Патент України №107393, МПК (2016.01) В24B 1/00, В24В 55/00, B41F 3/00 Спосіб тонкого алмазного оброблення прецизійних плоских поверхонь деталей тертя друкарських машин зі зносостійких композиційних сплавів на основі нікелю/ А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, С.М. Зигуля, О. А. Гавриш.- заявка № u 2015 08790 від 11.09.2015.- – опубл. 10.06.2016, Бюл. №11.

9. Патент України № 105525 , МПК (2016.01) В24B1/00, В24В55/100  Спосіб прецизійної доводки плоских поверхонь деталей зі зносостійких композитів на основі нікелю для поліграфічних машин/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.І. Хмілярчук, П.О. Киричок, О.А. Гавриш. - опубл. 25.03.2016, Бюл.№6.

10. Патент України № 105524, МПК (2016.01) В24B1/00, В24В55/100 Спосіб прецизійної обробки отворів підшипників ковзання з важкооброблюваних композитних матеріалів на основі нікелю для поліграфічної техніки / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.І. Хмілярчук, П.О. Киричок, О.А. Гавриш. - заявка № u 2015 08783 від 11.09.2015.- опубл. 25.03.2016, Бюл.№6.


1. Perspective trajectory of scientific research in technical sciences: Collective monograph /Avramenko Yu., Zyhun A., Bortnik G., Kyryliuk S. – etc. Edition: “Izdevnieciba “Baltija Publishing. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. 634 p. /Roik T. A., Gavrysh O. A. Development of technology for manufacturing efficient composite bearing materials for high-speed printing machines. Edition: “Izdevnieciba “Baltija Publishing. Riga,  Latvia: «Baltija Publishing», 2021. p.p.  539−557. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/138 https://doi.org/10.30525/978-9934-26-085-8-23

2. Scientific foundations of solving engineering tasks and problems: Collective monograph /Demchyna B., Vozniuk L., Surmai M., Hladyshev D., Babyak V.– etc. –Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, USA, 2021. 758 р, Chapter “Mechanical Engineering аnd Mechanical Engineering”: Roik T., Gavrysh O., Gavrysh Ju. Surfaces’ roughness of composite bearingsbased on grinding waste for printing machines units at fine cubonite grinding, Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, USA, 2021. р.р. 565−576, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data ISBN - 978-1-63848-664-0, DOI 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.II. URL: https://isg-konf.com.Монографію розміщено за посиланням - https://isg-konf.com/uk/scientific-foundations-of-solving-engineering-tasks-and-problems-technical-sciences-ua/.

3. Гавриш А. П., Роїк Т. А., Гавриш О. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин: Монографія.- ч. 3.- К.: Видавничий дім „АртЕк”, 2021.-202 с., ISBN 978-617-7814-80-0. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41909.

4. Гавриш А. П., П. О. Киричок, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин: Монографія.-ч. 2.- К.: Видавничий дім „АртЕк”, 2019.-132 с., ISBN 978-617-7674-76-3. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42300 .

5. Гавриш А. П., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин: Монографія.-ч. 1.- К.: Видавничий дім „АртЕк”, 2017.-208 с.

6. Гавриш А. П., Киричок П. О., Роїк Т. А., Зоренко О. В., Олійник В. Г. Прецизійна доводка та полірування деталей поліграфічних машин з високолегованих композитів: Монографія.- К.:НТУУ «КПІ», 2016.-498 с.

7. Киричок П.О., Гавриш А.П., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю., Олійник В. Г. Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин. Навчальний посібник. 2-е видання перероблене та доповнене, ч. 1. - К.: Видавничий дім „АртЕк, 2018.- 408 с.

8. Киричок П.О., Роїк Т.А., Гавриш А.П., Шевчук А.В., Віцюк Ю.Ю. Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин. Навчальний посібник. - К.: НТУУ „КПІ”, 2014.- 556 с.

9. Роїк Т. А. Методи досліджень, контролю та випробування поліграфічних матеріалів і виробів: Практикум. [Електронний ресурс]: Навчальний посібник для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» ОПП «Технологіїдрукованих і електронних видань» / КПІ ім. Ігоря Сікорського /Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 81 с.

10. Роїк Т. А. Методологія науково-дослідницької діяльності: Навчальне видання. [Електронний ресурс]: навч. посібник для аспірантів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» ОНП «Видавництво та поліграфія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / Укладач: Роїк Т.А., КПІ ім. Ігоря Сікорського / Електронні текстові дані (1 файл: 1,45 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 56 с.

11. Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії: навч. посібник для аспірантів пеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / Уклад.: Киричок П. О., Роїк Т. А. — ЕТД (1 файл 1,45 МБайт). — Київ: КПІ ім. І. Сікорського, 2021.


1. Роїк Т. А., Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю. Фазовий склад і особливості структури композиційного антифрикційного матеріалу на основі міді та їх вплив на триботехнічні властивості.// Порошкова металлургія. — 2021. — № 3/4. — С. 79-87.

2. Роїк Т. А., Гавриш О. А., Штефан Є. В., Шостачук О. П. Вплив абразивного інструменту та режимів шліфування на рівень контактних температур композиційних самозмащувальних деталей вузлів поліграфічних машин//Технологія і техніка друкарства. — №4 (70). —2020. —C. 53-64.https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(70).2020.239760.

3.Роїк Т. А., Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю. Композиційний антифрикційний матеріал на основі відходів алюмінієвого сплаву для деталей постдрукарського обладнання// Порошкова металургія.-№5/6-2020.-C. 57-67. http://www.materials.kiev.ua/article/3085.

4. Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Хмілярчук О. І. Структура і триботехнічні властивості композиційних антифрикційних матеріалів на основі відходів сталі Р7М2Ф6// Наукові Вісті КПІ ім. Ігоря Сікорського.− № 1.- 2020.− С. 54-60. DOI:10.20535/kpi-sn.2020.1.189200.

5. Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. Антифрикційний композиційний матеріал на основі шліфувальних відходів інструментальної сталі для деталей друкарських машин/Міжвузівський збірник «Наукові нотатки».- Луцьк.- Вип. 68, 2019.- С.79-85.  DOI 10.36910/6775.24153966.2019.68.1.

6. Роїк Т. А., Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю. Особливості формування триботехнічних властивостей композиційних матеріалів на основі шліфувальних відходів конструкційної сталі ШХ15СГ// Порошковая металлургия.- №7/8.- 2019.- С. 88-97. http://www.materials.kiev.ua/article/2861.

7. Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. Термодинамічний аналіз взаємодії високообертових композитів друкарських машин на основі нікелю з киснем. Ч. 1//Технологія і техніка друкарства.- №2 (60), 2018.- С. 4−21.https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(60).2018.146163.   

8. Роик Т. А., Гавриш О. А., Вицюк Ю. Ю. Закономерности формирования функциональных свойств композиционных антифрикционных материалов на основе шлифовальных отходов силумина//Порошковая металлургия, № 9/10, 2018.  С. 37– 46. http://www.materials.kiev.ua/article/2651 

9. Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Хмілярчук О. І. Особливості структуроутворення і властивості композиційних антифрикційних матеріалів для поліграфічних машин на основі утилізованих відходів// Наукові Вісті КПІ ім. Ігоря Сікорського. — № 5, 2018. — С. 50−57, DOI: 10.20535/1810-0546.2018.5.146165.

10. Роїк Т. А., Омік Т. М. Аналіз властивостей легованих композитів для деталей тертя друкарських машин// Технологія і техніка друкарства, №3(57), 2017.- С. 20-30.

Загальне матеріалознавство;
Методи досліджень, контролю та випробовування поліграфічних матеріалів і виробів;
Основи наукових досліджень;
Методологія науково-дослідницької діяльності;
Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфі.


Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності (2018), Міжнародний університет фінансів,  сертифікат ПК№21547613/000084-18 від 26.01.2018 р. (150 год.).

Наукові інтереси: матеріали видавничо-поліграфічних виробництв, матеріалознавство, фінішна обробка деталей поліграфічної техніки, матеріалознавство, композиційні антифрикційні матеріали, фізика металів.

Journal «Selected engineering problems», Silesian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Gliwice, Poland (з 2013 р. по теперішній час).
Journal «Challenges of modern technologies», Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland (з 2010 р. по теперішній час).
Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw, Poland (з 2013 р. по теперішній час).
Journal «Ceramic Sciences and Engineering», EnPress Publisher LLC, СА, USA (з 2012 р.по теперішній час).
Journal «Tribology in Industry», Journal of the Serbian Tribology Society, Сербия (з 2019 р. по теперішній час).
Journal of TransLogistics, Wroclaw, Poland (з 2018 по теперішній час).
Фаховий журнал- Зб. Праць, «Технологія і техніка друкарства». (з 2020 р. по теперішній час).
Фаховий журнал - Журнал «Обрії друкарства». (з 2020 р. по теперішній час).
Рецензент журналів, що включені до наукометричної бази даних SCOPUS:
Офіційний рецензент журналу “Archives of Civil and Mechanical Engineering”, Elsevier, Poland, що входить у наукометричну базу Scopus.
Офіційний рецензент журналу Journal: «Engineering Failure Analysis», Elsevier, Netherlands, що входить у наукометричну базу Scopus.

1. НДР: «Визначення причин руйнування деталей вузлів і елементів конструкцій друкарського обладнання», Госп./Договір (01.01.2020-31.12.2021). – Науковий керівник.
2. НДР: «Спектральний і структурний аналіз та механічні випробування деталей поліграфічної техніки», Госп./Договір № 8-2018 від 09.01.2018р. (01.01.2018-31.12.2019). – Науковий керівник.
3. НДР: «Дослідження складу, металографічної структури та механічних властивостей деталей тертя друкарського обладнання», Госп./Договір № 7-2016 від 11.01.2016 р. (01.01.2016-31.12.2017). – Науковий керівник.
4. НДР: «Ідентифікація структури та технічна діагностика металевих матеріалів для деталей тертя друкарських машин», Госп./Договір № 6-2015 від 12.01.2015р. (01.01.2015-31.12.2015). – Науковий керівник.
5. НДР: «Металографічний аналіз та технічна діагностика деталей тертя друкарських машин», Госп./Договір №1 від 10.01.2014 р. (01.01.2014-15.01.2015). – Науковий керівник.
6. НДР: «Дослідження фізико-механічних властивостей та структури зносостійких деталей друкарських машин методами неруйнівного контролю та технічної діагностики», Госп./Договір №2 від 19.04.2013р. (01.07.2013-01.06.2014).– Науковий керівник.
7. Тема д/б № 2535-п (01.01.12 – 31.12.13) «Технологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталей». Відповідальний виконавець.
8. Тема д/б № 2713-п (01.01.14 – 31.12.15) «Розроблення еко-ефективної та ресурсозберігаючої технології одержання та фінішної обробки зносостійких деталей поліграфічних машин на основі відходів силумінів». Відповідальний виконавець.
9. Тема д/б № 2341-п (01.01.10 – 31.12.11) «Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішна обробка композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва». Відповідальний виконавець.
10. Міжнародний українсько-польський проект № М/214 від 18.02.09 (01.01.2009-31.12.2010) «Вплив технології синтезу та фінішної обробки на оптимізацію властивостей композиційних антифрикційних матеріалів на основі нікелю та міді». – Науковий керівник.
11. Тема д/б №2140-п (01.01.08 – 31.12.09) «Розробка технології отримання і обробки композиційних підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації». Відповідальний виконавець.

TEXT 1

Віцюк Юлія Юріївна, тема дисертації  «Забезпечення довговічності підшипників ковзання на основі міді та нікелю для удосконалення поліграфічних машин», спеціальність 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва, к.т.н. (2011р.)
Мельник Олена Олексіївна, тема дисертації  «Удосконалення друкарських машин забезпеченням параметрів зносостійкості деталей тертя новими технологіями їх надтонкого абразивного оброблення», спеціальність 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва, к.т.н. (2011 р.).

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.002.10 за спеціальностями: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.
2. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.230.01 за спеціальностями: 05.02.01 «Матеріалознавство», 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» при ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України.

Омік Тетяна — нагороджена дипломом ІІ ступеня за роботу «Структура і властивості антифрикційних композиційних матеріалів на основі відходів легованої сталі для друкарських машин», всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зв спеціальності «Матеріалознавство», Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, 2018 р.


1. Член оргкомітету щорічної Міжнародної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде»
2. Член Оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва».

TEXT

Талімонова Надія Леонідівна

talimonovaк. т. н., доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи

Кабінет 55-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2016 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Технологічне забезпечення виготовлення банкнотних відбитків».
2009-2016 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
2003-2009 рр. – НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут, спеціальність — технологія друкованих видань, кваліфікація — магістр видавничо-поліграфічної справи.

Досвід роботи:
З 2018 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.
2016-2018 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», робота на посадах старшого викладача, асистента.

Автор понад 50 публікацій, зокрема 3 патенти, 2 навчальні посібники.

Особисті профілі:

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=YOI9kCsAAAAJ
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7162-859X

1. Determing special features in the topography of paper with water marks at the micro- and nanolevels // T. Kyrychok, T. Klymenko, N. Talimonova, S. Svezhentsova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, – 2019. – N 2/12 (98). – Р. 28–35. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/ 164071/165034. Стаття Scopus (ISSN 00332291).
2. Badanie szorstkosci powierzchni papierow ze znakami wodnynmi = The Investigation of Roughness for Paper with Watermarks / Т. Kyrychok, Т. Klymenko, N. Malkush // Przegland papierniczy – 2012. – N 7. – Р. 414–417. Стаття Scopus (ISSN 1729-3774).
3. Light reflecting, absorbing and transmitting in printed area of banknote watermarks / T. Kyrychok, N. Talimonova // Proceedings of Fourteenth International Conference on Correlation Optics (COR19) / Chernivtsi, Ukraine, 16-19 September 2019. – C. 237–243.
4. Optical control of colour deviation due to ink showing through on the banknote reverse on multitoned watermarks/ T. Kyrychok, N. Talimonova, O. Sokol, Ya. Talimonov// Proceedings of Sixteenth International Conference on Correlation Optics (COR19) / Chernivtsi, Ukraine, 13-16 September 2021.
5. Influence of helicon discharge treatment on ensuring adhesive strength of protective PVD coating CrN on brass-based forms of intaglio printing/ Rudenko E., Kyrychok T.., Panarin V., Svavilnyi M., Polotskyi D., Skoryk, M., Baglai V., Talimonova, N., Novytska A.// Proceedings of Sixteenth International Conference on Correlation Optics (COR19) / Chernivtsi, Ukraine, 13-16 September, 2021.

1. Патент UA 56679, Україна, МПК D21H 27/00, B44F 1/00 u201007703. Захисний елемент для цінних паперів / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Малкуш; заявл. 18.06.10; опубл. 25.01.11; Бюл. № 2.
2. Патент UA 70071, Україна, МПК G07D 7/12, G07D 7/20 u201113516. Пристрій для контролю механічної стійкості поверхневих елементів / Т. Ю. Киричок, А. В. Шевчук, Н. Л. Талімонова; заявл. 16.11.11; опубл. 25.05.12; Бюл. № 10..
3. Патент UA 118347, Україна, МПК: G07D 7/20, G07D 7/12 Пристрій для контролю механічної стійкості фарбового шару інтагліодруку / Є. Г. Сухіна, О. В. Коротенко, Ж. Т. Кажмуратов, Д. С. Булатов, Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, П. О. Киричок; заявл. 16.12.16; опубл. 10.08.17; Бюл. № 15.

1. Захист інформації в поліграфії. Лабораторний практикум: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань». спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова, О. В. Коротенко, С. О. Гулєвич, О. П. Сокол. – ЕТД (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 27 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33995
2. Зберігання та реставрація поліграфічної продукції. Лабораторний практикум: навч. посіб. здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко. – ЕТД (1 файл: 281 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 21 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33996.

1. Кореляційний аналіз взаємозв’язку між характеристиками поверхні захищеного паперу та оптичними характеристиками відбитків / C. Є. Шейкін, Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2016. – № 4. – С. 4–13.
2. Алгоритм для визначення та врахування явища перебивання фарби на зворот під час сортування банкнот / Н. Л. Талімонова // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 1(51). – С. 66–74.
3. Модель формування якості банкнотної продукції на етапі офсетного друку / Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова // Зб. наук. праць «Поліграфія і видавнича справа». – Львів, 2018. –№ 1 (75). – C. 11–18.
4. Дослідження якості поверхні друкувальних елементів форм інтагліодруку, виготовлених прямим лазерним гравіюванням / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, В. А. Баглай, А. А. Безпалий / Зб. наук. праць: «Технологія і техніка друкарства». – Київ, 2020. – № 4 (70). – С. 4–14.
5. Вплив технологічних режимів обробки латунної основи на якість форм інтагліодруку / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, В. А. Баглай, Е. М. Руденко, А. Є. Новицкая // Зб. наук. праць: «Технологія і техніка друкарства». – Київ, 2021. – № 2 (72). – С. 13–20.

Вступ до спеціальності
Зберігання та реставрація поліграфічної продукції
Теорія кольору
Технології оздоблення друкованої продукції
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність, 26.08-06.10.20 р., наказ №51-вс, від 26.08.2020 р. Сертифікати про проходження післядипломного міжнародного стажування № 2020/10/1263 та № KSE/677/2020 серпень–жовтень 2020 р. (180 год)

Курси англійської мови, рівень В2, "Перші Київські державні курси іноземних мов", свідоцтво № 25307 від 13.06.2019 року. (620 год.)

Основи інноваційного підприємництва, 11.12.2017–09.02.2018 р., НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК 02070921/003106-18. (108 го).

Наукові інтереси: Вивчення впливу параметрів паперу та офсетних фарб на кольорові характеристики та насиченість відбитків банкнот; дослідження впливу структурних, фізичних, механічних та колірних характеристик двошарового банкнотного паперу на якість банкнотних відбитків; моделювання відтворення кольору на папері з водяними знаками; реставрація видань і документів з паперовою основою.


2017 р. – лауреат премії Президента України для молодих вчених.

Клименко Тетяна Євгенівна

klimenkoк. т. н., доцент, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.002.10

Кабінет 54-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2015 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Технологічне забезпечення контролю якості банкнотних відбитків».
2007-2015 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура  за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
2001-2007 рр. – НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут, спеціальність — комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв, кваліфікація — магістр видавничо-поліграфічної справи.

Досвід роботи:
З 2018 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»,
доцент.
2015-2018 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Робота на посадах старшого викладача, асистента.

Автор понад 50 публікацій, 1 патент України на корисну модель, 5 навчальних посібників.

Особисті профілі:

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1930590/tetiana-klymenko/
GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=ys3UA-EAAAAJ&hl=ru&oi=ao
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7229-3995

1. Determing special features in the topography of paper with water marks at the micro- and nanolevels // T. Kyrychok, T. Klymenko, N. Talimonova, S. Svezhentsova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, – 2019. – N 2/12 (98). – Р. 28–35. http://journals.uran.ua/ eejet/article/view/164071/165034. Стаття Scopus (ISSN 00332291).

2. Badanie szorstkosci powierzchni papierow ze znakami wodnynmi = The Investigation of Roughness for Paper with Watermarks / Т. Kyrychok, Т. Klymenko, N. Malkush // Przegland papierniczy – 2012. – N 7. – Р. 414–417. Стаття Scopus (ISSN 1729-3774).

2. Laser interferometry of topography of surface printed paper with watermark / T. Kyrychok, T. Klymenko // Proceedings of Fourteenth International Conference on Correlation Optics (COR19) / Chernivtsi, Ukraine, 16-19 September, 2019. – C. 230–236.

1. Патент України UA 56607, МПК G01B 5/28, G01B 11/00. Універсальний профілометр / Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко. – № u201006543;  Заявл. 28.05.2010; Опубл. 25.01.11, Бюл. № 2.

1. Захист інформації в поліграфії. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, О. В. Коротенко. – ЕТД (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 27 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33833

2. Захист інформації в поліграфії. Лабораторний практикум: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань». спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова, О. В. Коротенко, С. О. Гулєвич, О. П. Сокол. – ЕТД (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 27 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33995

3. Захист інформації в поліграфії. Розрахунково-графічна робота «Розроблення та оптимізація захисного комплексу»: навч. посіб. для для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, О. В. Коротенко. – ЕТД (1 файл: 302,02 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 18 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33833

4. Зберігання та реставрація поліграфічної продукції. Лабораторний практикум: навч. посіб. здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко. – ЕТД (1 файл: 281 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 21 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33996

5. Виконання та захист кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня магістра: навчальний посібник для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С. В. Оляніна, Т. Г. Осипова, Т. Є. Клименко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – ЕТД (1 файл: 695,6 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 68 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39833.

1. Моделювання структури поверхні банкнотного паперу на основі теорії фракталів / Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, О. В. Рибак // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – К., 2016. – № 2. – С. 33–42.

2. Кореляційний аналіз взаємозв’язку між характеристиками поверхні захищеного паперу та оптичними характеристиками відбитків / C. Є. Шейкін, Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2016. – № 4. – С. 4–13.

3. Програмне забезпечення для фільтрації нерівностей профілю поверхні паперу / Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2017. – № 4 (58). – С. 4–10.

4. Модель формування якості банкнотної продукції на етапі офсетного друку / Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова // Зб. наук. праць «Поліграфія і видавнича справа». – Львів, 2018. –№ 1 (75). – C. 11–18.

5. Дослідження якості поверхні друкувальних елементів форм інтагліодруку, виготовлених прямим лазерним гравіюванням / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, В. А. Баглай, А. А. Безпалий / Зб. наук. праць: «Технологія і техніка друкарства». – Київ, 2020. – № 4 (70). – С. 4–14.

6. Вплив технологічних режимів обробки латунної основи на якість форм інтагліодруку / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т.Є. Клименко, В. А. Баглай, Е. М. Руденко, А. Є. Новицька // Зб. наук. праць: «Технологія і техніка друкарства». – Київ, 2021. – № 2 (72). – С. 13–20.

Конструювання і типографіка видань
Поліграфія
Основи виготовлення рекламно-сувенірної продукції
Технологія поліграфічного виробництва
Захист інформації у поліграфії


Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність, 26.08-06.10.20 р., наказ №51-вс, від 26.08.2020 р., сертифікати про проходження післядипломного міжнародного стажування № 2020/10/1262,
№ KSE/677/2020  (180 год).

Курси англійської мови, рівень В2, "Перші Київські державні курси іноземних мов", свідоцтво № 31923 від 24.12.19 року (620 год).

Основи інноваційного підприємництва, 11.12.2017–09.02.2018 р., НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК 02070921/002990 (72 год).

Наукові інтереси: Технологічні процеси забезпечення якості захищеної продукції; дослідження захищеного паперу; характеристики структури поверхні паперу; взаємодія паперу з друкарськими фарбами; виробництво банкнот; додрукарські процеси.

2017 р. – лауреат премії Президента України для молодих вчених.

Золотухіна Катерина Ігорівна

zolotuhina-k-iк. т. н., доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи, гарант ОПП бакалавра «Технології друкованих і електронних видань»

Кабінет: 61-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:    
2015 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Закономірності стабільного кольоровідтворення у технологіях друкування на пористих і невсотувальних поверхнях».
2011-2013 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура  за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
2004-2010 рр. – НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут, спеціальність — технологія друкованих видань, кваліфікація — магістр видавничо-поліграфічної справи.

Досвід роботи:
З 2016 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.
2010-2015 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут  «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Робота на посадах асистента, старшого викладача.
2008-2010 рр. – ПП «Рекламна Агенція Да Вінчі».

Автор понад 100 публікацій, зокрема 13 патентів, 1 монографія, 17 навчальних посібників.

Особисті профілі:

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2105161/kateryna-zolotukhina/

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kyEm-Q8AAAAJ&hl=ru

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6915-0651

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192821041

1. О. Velychko, K. Zolotukhina, Т. Rozum. The improvement of Dampening solution for offset printing //  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — №  4 . —   С. 37-43. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/74981
2. K. Zolotukhina, S. Khadzhynova, О. Velychko, B. Kushlyk, O. Kushlyk-Dyvulska. Researching the interaction of different printed materials types with liquids //  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2019. — №  3 . —   С. 26-34. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.165856 Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/165856/170705
3. Zolotukhina К., Velychko О. Optical characteristics of the imprints / Kateryna  Zolotukhina, Olena Velychko //  Fourteenth International Conference on Correlation Optics. — Chernivtsi. —Chernivtsi National University. — September 16-19, 2019. — Proc. of SPIE Vol. 11369 113690Z-1— 113690Z-5. — Р. 256-261.

1. Патент Республики Беларусь на изобретение №  22184, МПК С09D 11/10. Вспомагательное средство для корректирования свойств офсетных печатных лаков / Золотухина  Е. И., Зоренко Я. В., Скиба В. Н., Величко Е. М. —  Дата подачи заявки (а 20160011/ u 20150392) : 18.11.2015. Дата государственной регистрации: 26.06.2018.
2. Патент Республики Беларусь на изобретение №  22185, МПК В41N 99/00,  В41F 35/00. Способ очистки увлажняющего аппарата  офсетных печатных машин / Величко Е. М., Золотухина  Е. И., Зоренко Я. В., Кушлык Б. Р., Скиба В. Н. —  Дата подачи заявки (№ а 20160276): 18.07.2016. Дата государственной регистрации: 26.06.2018.
3. Патент Российской Федераци на изобретение № 2640271, МПК В41N 3/00,  В41N 7/04, В408B 3/04.  Способ очистки увлажняющего аппарата  офсетных печатных машин / Величко Е. М., Золотухина  Е. И., Зоренко Я. В., Кушлык Б. Р., Скиба В. Н. —  Дата подачи заявки (2016131683/12(049237)): 01.08.2016. Дата государственной регистрации: 27.12.2017
4. Патент України № 109719, МПК В41N 3/00,  В41N 7/04, В408B 3/04.  Спосіб очищення зволожувального апарата офсетних друкарських машин / Величко О. М., Золотухіна  К. І., Зоренко Я. В., Кушлик Б. Р., Скиба В. М. —  № u 2016 06784. Заявл.22.06.2016; Опубл. 25.08.2016, Бюл. №16.
5. Патент України № 108088, МПК В41N 3/00,  В41N 3/08.  Спосіб підготовки зволожувального розчину для плоского офсетного друку / Величко О. М., Золотухіна  К. І., Зоренко Я. В., Загородній Р. С.  — № u 2016 03582. Заявл. 05.04.2016; Опубл. 24.06.2016, Бюл. №12.
6. Патент України № 106083, МПК В41М 9/00. Спосіб підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин до друкування / Величко О. М., Золотухіна  К. І., Розум Т.В., Скиба В. М., Чепурна К. О. — №u2015 11334; Заявл. 17.11.2015; Опубл. 11.04.2016, Бюл. №7.
7. Патент України № 108080 Зволожувальний розчин для плоского офсетного друку / Величко О. М., Загородній Р. С., Золотухіна  К. І., Зоренко Я. В., Скиба В. М. - № u 2016 01782. 25.02.2016; Опубл. 24.06.2016, Бюл. №12.
8. Патент України № 108082. Спосіб приготування зволожувального розчину/ Величко О. М., Загородній Р. С., Золотухіна  К. І., Зоренко О. В., Розум Т. В. — № u 2016 02496. 15.03.2016; Опубл. 24.06.2016, Бюл. №12.
9. Патент України № 106778, МПК С09D 11/00, В41М 1/00, В41М 3/00  Допоміжний засіб для корегування властивостей офсетних друкарських лаків / Золотухіна  К. І., Зоренко Я. В., Скиба В. М., Величко О. М. —  № u 2015 10288. Заявл.21.10.2015; Опубл. 10.05.2016, Бюл. №9.
10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 61117. Методика контролю друкарство-технічних властивостей технологічного середовища і його головних складників / Золотухіна К. І., Величко О. М. — Заявл. № 61483 від 11.06.2015; Опубл. 10.08.2015.
11. Патент України № 79758, МПК C09D 11/10. Допоміжний компонент для регулювання властивостей офсетної фарби, що закріплюється окислювальною полімеризацією / Савченко К. І., Зоренко Я. В., Скиба В. М., Величко О. М. — №u201213745; Заявл. 03.12.2012; Опубл. 25.04.2013, Бюл. №8.
12. Патент України № 79218, МПК C09D 11/10. Біла друкарська фарба / Савченко К. І., Зоренко О. В., Розум Т. В., Величко О. М. — №u201213133; Заявл. 19.11.2012; Опубл. 10.04.2013, Бюл. №7.
13. Патент України № 60660, МПК C09D 11/10. Фарба для офсетного друку / Величко О. М., Зоренко Я. В., Савченко К. І., Скиба В. М. — №u201014392; Заявл. 01.12.2010; Опубл. 25.06.2011, Бюл. №12.

1. Золотухіна К. І. Стабілізація параметрів відбитків у технологіях друкування на пористих і невсотувальних матеріалах [Текст]: монографія / К. І. Золотухіна, О. М. Величко.; за заг. ред. О. М. Величко. – К.: ВПК «Політехніка», 2016. – 160 с. ISBN 978-966-622-796-9
2. Величко О. М. Матеріали зі спеціальними властивостями [Текст]: навч. посіб. з грифом УАД / О. М. Величко, С. Ф. Гавенко, К. І. Золотухіна — Львів: УАД, 2016. — 155 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18093 ISBN 978-966-322-437-4
3. Дипломне проєктування. Методичні рекомендації до виконання дипломного проєкту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Розум Т. В., Скиба В. М, Віцюк Ю. Ю., Золотухіна К. І., Зоренко Я. В., Хохлова Р. А., Штефан Є. В., Горова Т. В., Зленко О. А. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,24 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 65 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43900
4. Технології доповненої реальності. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» // Укладачі: К. І. Золотухіна, Д. І. Баранова – ЕТД (1 файл: 1,9 Мбайт). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 39 с.
5. Новітні технології видавництва та поліграфії: наукові та практичні основи технологій доповненої реальності при відтворенні друкованих видань. Практикум.: навч. посіб. для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» // Укладач: К. І. Золотухіна – ЕТД (1 файл: 1 Мбайт). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 15 с.
6. Р. А. Хохлова, К. І. Золотухіна. Фізико-хімічні основи технологій поліграфічних виробництв: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа». –  Київ : НТУУ «КПІ»,  2015. – 51 с.
7. Дипломне проектування. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. М. Величко, Т. В. Розум, В. М. Скиба, К. І. Золотухіна [та ін]. – ЕТД (1 файл: 767 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 64 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31667
8. Магістерська дисертація. Методичні рекомендації: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» освітньо-професійної програми «Технології друкованих і електронних видань» // КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. М. Величко, Т. В. Розум, В. М. Скиба, Ю. Ю. Віцюк, Б. Р. Кушлик, К. І. Золотухіна, Я. В. Зоренко, Р. А. Хохлова, Є. В Штефан. – ЕТД (1 файл: 621,55 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 64 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32193
9. Проектування видавничо-поліграфічного виробництва: проектування видань і паковань. Практикум [: навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. К. І. Золотухіна. – ЕТД (1 файл: 1,82 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 53 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33850
10. Курсова робота з технологій обробки інформації 2. Обробка графічної інформації. Методичні рекомендації: навч. посіб. для студентів, які навчаються за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Я. В. Зоренко, В. М. Скиба, К. І. Золотухіна, О. А. Зленко. – ЕТД (1 файл: 3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 42 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34010
11. Інтерактивні медіатехнології. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. І. Золотухіна, О. Л. Благодір. – ЕТД (1 файл: 933 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 39 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33869
12. Прикладна комп’ютерна графіка: рекомендації до виконання розрахунковографічної роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. К. І. Золотухіна. – ЕТД (1 файл: 420 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 15 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34938
13. Дизайн видань і паковань. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Б. Р. Кушлик, К. І. Золотухіна. – ЕТД (1 файл: 5,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 66 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27770
14. Хмілярчук, О. І. Прикладна комп’ютерна графіка: практикум для студентів, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалізаціями «Поліграфічні медіатехнології», «Технології електронних мультимедійних видань», «Цифрові технології репродукування» / О. І. Хмілярчук, К. І. Золотухіна; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – ЕТД (1 файл: 18,39 Мбайт). − Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 101 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22743
15. Методи підготовки антибактеріальних зволожувальних розчинів». Лекції з тематичного циклу  дисципліни «Матеріали зі спеціальними властивостями» для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» /  К. І. Золотухіна, Т. В. Розум, О. М. Величко — К.: ВПІ НТУУ «КПІ», 2016. — 40 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16155
16. Матеріали зі спеціальними властивостями: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / Уклад. К. І. Золотухіна — К.: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2016. – 47 с.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16136
17. Методи підготовки антибактеріальних зволожувальних розчинів. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» з дисципліни «Матеріали зі спеціальними властивостями» / Уклад. О. М. Величко, К. І. Золотухіна — К.: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2016. – 38 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16137
18. Розвиток екологічно чистих зволожувальних розчинів. Підготовка і дослідження води: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» з дисципліни «Технологічні матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» / Уклад. Р. А. Хохлова, К. І. Золотухіна — К.: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2016. – 32 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16327

1. Золотухіна К. І., Саюк Г. С. Тестування веб-ресурсів залежно від їх функціонального призначення /  К. І. Золотухіна, Г. С.  Саюк // Технологія і техніка друкарства. — 2021. — № 2 (72).
2. Золотухіна К. І., Марчук І. В. Виявлення впливу параметрів та режимів експорту на якість відеоінформації/  К. І. Золотухіна, І. В.  Марчук // Технологія і техніка друкарства. — 2020. — № 3. — С. 59-70. Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/issue/view/13569
3. S. Khadzhynova, K. Zolotukhina. Sposoby zabezpieczania opakowan // Przeglad papierniczy. — 2019. — № 12. —   P. 737-741. http://www.przegl-pap.com.pl/czasopismo.html
4. Хаджинова С. Є. Виявлення залежностей експериментальних досліджень крайового кута змочування / С. Є. Хаджинова, К. І. Золотухіна, Б. Р. Кушлик, О. І. Кушлик-Дивульська // Технологія і техніка друкарства. — 2018. — № 4. — С.27-38. Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/167228/pdf_86
5. Skyba Vasyl, Zolotukhina Каteryna, Velychko Olena. Regularities of stability printing forms offset printing with dampening in short runs// EUREKA: Physics and Engineering. — 2016. — №  4 . —   С. 33-38. Available at: http://eu-jr.eu/engineering/article/view/126/122
6. Кірічок О. А. Тенденції розвитку систем зволоження в плоскому офсетному друці / О. А. Кірічок, К. І. Золотухіна,  О. М. Величко // Наукові записки. — 2016. — № 1 (52). — С. 78-86. Режим доступу: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/1-52/9.pdf

Прикладна комп'ютерна графіка
Технології доповненої реальності
Автоматизована підготовка видань і паковань
Мультимедійні технології відтворення раритетних видань
Дизайн паковань та етикеток
Практичний дизайн видань і паковань
Проєктування технологічних комплексів створення електронних видань
Програмно-тенхнічні засоби мультимедійних видань
Інтерактивні медіатехнології
Проєктування медіаконтенту
Матеріали зі спеціальними властивостями


Technology Talent Intelligence Project. Zhuji Hongqiang Bearing Co., Ltd. – 2020. (4 год).

Програма "Англійська мова як іноземна", свідоцтво № 24461; № реєстрації 3161; Перші Київські державні курси іноземних мов, рівень В2,  05.02.18-26.04.18. (620 год).

Інститут папірництва і поліграфії Лодзинської Політехніки (Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechnika Łódzka); № наказу по університету 1110-п від 02.05.2018; 18.06.18-27.06.18 (108 год.)

Learn English Pathways за проектом Британської ради; № наказу 1254-п від 17.05.2017; Місце проведення: Learn English Pathways British Counsil КПІ ім. Ігоря Сікорського; Термін проведення 24.12.16-23.06.17 р. (160 год).

Прості засоби створення та підтримки Web-сторінки викладача (2017), КПІ ім. І. Сікорського, сертифікат ПК № 02070921/002919-17 (108 год).

Наукові інтереси: Кольоровідтворення у технологіях друкування. Технології репродукування високолініатурними системами. Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв. Мультимедійні технології відтворення друкованих видань. Технології доповненої реальності.


Премія Президента України для молодих вчених за роботу "Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції" авторів Клименко Т. Є., Талімонової Н. Л., Золотухіної К. І. Указ президента України №458/2017; Дата отримання 21.02.2018. Номер свідоцтва лауреата премій Президента України для молодих вчених – 1033.

Бараускєне Оксана Іванівна

lototska

к. т. н., доцент, відповідальна за перевірку академічних текстів на плагіат, підготовка документації по самоаналізу кафедри

Кабінет 54-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2012 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Комплексна технологія формування мікрорельєфу на поверхнях циліндричних деталей поліграфічних машин».
2007-2011 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
1998-2003 рр. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Механіко-машинобудівний інститут, спеціальність — технологія машинобудування, кваліфікація — інженер-механік.
1994-1998 рр. – Бердичівський машинобудівний коледж, спеціальність — обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях, кваліфікація — технолог-конструктор.

Досвід роботи:
З 2012 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.
2006-2012 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Робота на посадах старшого викладача, асистента.
2003-2006 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Робота на посадах інженера, провідного інженера.

Автор понад 70 публікацій, зокрема 12 патентів, 1 довідник, 15 навчально-методичних праць.

Особисті профілі:

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2104471/oksana-o-lototska-lototska/
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3-p1vPsAAAAJ&hl=uk
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3998-1032

1. Zyhulia S., Barauskiene O. Effect of the integrated treatment on the manufacturing of printing cylinders // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 3, Issue 12 (99). P. 22–28. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.171808.

1. Патент України № 105247, МПК В 24 В 1/00, В24 В 55/00, В41 F 3/00. Спосіб прецизійного оброблення поверхонь отворів деталей тертя з композитних сплавів на основі нікелю/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Киричок П. О., Гавриш О. А. – № u201508785; заявл. 11.09.15; опублік. 10.03.16, Бюл. № 5.
2. Патент України № 105248, МПК В 24 В 1/00, В24 В 55/00, В41 F 3/00. Спосіб абразивного оброблення плоских поверхонь деталей тертя друкарських машин з композитів на основі нікелю/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш О. А., Лотоцька О. І. – № u105248; заявл. 11.09.15; опублік. 10.03.16, Бюл. № 5.
3. Патент України № 104944, МПК В 24 В 1/00, В24 В 55/00, В41 F 3/00, B41 N 99/00. Спосіб абразивного оброблення зовнішніх циліндричних поверхонь зносостійких деталей обертання з композитів на основі нікелю для друкарських машин/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Гавриш О. А., Киричок П. О. – № u2015087874; заявл. 11.09.15; опублік. 25.02.16, Бюл. № 4.
4. Патент України № 102004, МПК В 24 В 1/00, В24 В 55/10. Спосіб полірування боразоновою стрічкою поверхонь деталей з високолегованих композитів на основі нікелю для поліграфічної техніки/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Киричок П. О., Гавриш О. А. – № u201503675; заявл. 20.04.15 ; опублік. 12.10.15, Бюл. № 19.
5. Патент України № 102003, МПК В 24 В 1/00, В24 В 55/00, С09 К 3/14, В24 D 3/34. Боразонова стрічка для полірування поверхонь деталей зі зносостійких композитів на основі нікелю для поліграфічних машин/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Киричок П. О., Гавриш О. А. – № u201503674; заявл. 20.04.15 ; опублік. 12.10.15, Бюл. № 19.
6. Патент України № 100131, МПК В24 В 1/00, В24 В 55/00, В24 В 33/00. Спосіб оброблення зовнішніх поверхонь деталей обертання поліграфічних машин зі зносостійких композитів на основі алюмінію абразивними брусками з використанням ультразвуку/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Киричок П. О. – № u201500670; заявл. 28.01.15 ; опублік. 10.07.15, Бюл. № 13.
7. Патент України № 100130, МПК В24 В 1/00, В24 В 55/00, В24 В 33/00. Спосіб хонінгування отворів деталей тертя з високолегованих композитних матеріалів на основі алюмінію/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Киричок П. О. – № u201500669; заявл. 28.01.15 ; опублік. 10.07.15, Бюл. № 13.
8. Патент України № 96774, МПК В24 В 1/00, В24 В 55/00. Ельборова стрічка для полірування поверхонь деталей зі зносостійких композитів на основі алюмінію для поліграфічної техніки/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш О. А., Лотоцька О. І. – № u201410682; заявл. 30.09.14 ; опублік. 10.02.15, Бюл. № 3.
9. Патент України № 96773, МПК В24 В 1/00, В24 В 55/00. Спосіб полірування ельборовою стрічкою поверхонь деталей з високолегованих композитів на основі алюмінію для поліграфічної техніки / Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Киричок П. О., Гавриш О. А. – № u201410681; заявл. 30.09.14 ; опублік. 10.02.15, Бюл. № 3.
10. Патент України № 80449, МПК В 23 В 31/20. Цанга / Киричок. П. О, Кушик В. Г., Лотоцька О. І. — № u201214874; заявл. 25.12.12; опублік. 27.05.13, Бюл. № 10.
11. Патент України № 55748, МПК В 24 В 39/00. Спосіб утворення регулярного мікрорельєфу/ Киричок. П. О, Лотоцька О. І. — № U 201006779; заявл. 01.06.10; опублік. 27.12.10, Бюл. № 24.
12. Патент України № 47803, МПК В 23 В 31/20. Цанга / Киричок. П. О., Кушик В. Г., Лотоцька О. І. — № U200908802; заявл. 21.08. 10; опублік. 25.02. 10, Бюл. № 4.

1. Мережеві електронні видання: довідник / Т. Ю. Киричок, О. І. Лотоцька. – Київ: НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – 300 с.
2. Технологія поліграфічного машинобудування: навч. посіб. / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. В. Шевчук та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 508 с.
3. Інформатизація видавничо-поліграфічних виробництв: Формування баз даних галузі. Комп’ютерний практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. І. Бараускєне, С. М. Зигуля. – ЕТД (1 файл: 7,42 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 124 с.
4. Дипломне проектування: навчальний посібник до організації і виконання дипломних проектів ступеня вищої освіти «бакалавр» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, О. І. Бараускєне, С. М. Зигуля. – ЕТД (1 файл: 926 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 52 с.
5. Основи технології поліграфічного машинобудування. Практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Бараускєне, П. О. Киричок, С. М. Зигуля. – ЕТД (1 файл: 2,39 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 94 с.

1. Киричок Т. Ю. Формування зношеності пластикових карток / Киричок Т. Ю., Назаренко О. В., Бараускєне О. І. // Технологія і техніка друкарства / ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – № 4. – С. 34–41.
2. Barauskiene O. Optimal control of the complex process of manufacturing cylindrical parts’ printing equipment / Barauskiene O., Zyhulia S. // Технологія і техніка друкарства / ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – № 4. – С. 42–55. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(66).2019.205895
3. Лотоцька О. І. Відтворення текстової інформації на відбитках з металу виготовлених термосублімаційним друком / О. І. Лотоцька, А. Р. Гудзь // Технологія і техніка друкарства / ВПІ КПІ ім.. Ігоря Сікорського. – 2018. – № 1. – С. 20–28.
4. Лотоцька О. І. Оцінювання оптичної густини відбитків на металі виготовлених термосублімаційним методом / О. І. Лотоцька, А. Р. Гудзь // Технологія і техніка друкарства / ВПІ КПІ ім.. Ігоря Сікорського. – 2017. – № 2. – С. 54–60.
5. Гавриш А. П. Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів на основі нікелю / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, О. І. Лотоцька (О. І. Бараускєне), П. О. Киричок // Технологія і техніка друкарства / ВПІ НТУУ «КПІ». – 2016. – № 3. – С. 61–72.
6. Лотоцька О. І. Дослідження впливу технологічних факторів для оцінювання якості гарячого тиснення фольгою на пластикових матеріалах // Технологія і техніка друкарства / ВПІ НТУУ «КПІ». – 2016. – № 2. – С. 20–29.

Верстка мережевих видань
Проектування технологічних процесів
Основи технології поліграфічного машинобудування
Ергономіка у поліграфії
Технології виготовлення сувенірної продукції


Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни (2018), НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК № 5337 (108 год.)

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання (2017), НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК № 02070921/001542-17 (72 год).

Розроблення веб-сторінки викладача НТУУ «КПІ» (2010), НТУУ «КПІ», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 740306 (72 год)

Англійська мова (спеціальність «Педагогіка вищої школи») НТУУ «КПІ» (2010), НТУУ «КПІ», сертифікат ПК №1885 (108 год.)

Teachers Development Program, Print Media Academy in Germany. Certificate, 13.10–07.11.2008 р. (160 год.)

Наукові інтереси: Технології і матеріали видавничо-поліграфічних виробництв, фінішна обробка деталей поліграфічного обладнання.
Федорова Діана — нагороджена дипломом І ступеня за роботу «Технологічні особливості процесу лакування лаками «Soft Touch» у відкритому конкурсі студентських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія», Українська академія друкарства, м. Львів, 2018 рік


Зоренко Оксана Володимирівна

к. т. н, доцент, відповідальний секретар збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства», голова секретаріату міжнародної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде»

Кабінет 82-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2004 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Закономірності перенесення поверхневим шаром гумовотканинного полотнища офсетного плоского друку фарби та зволожувального розчину».
1999-2004 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
1993-1999 рр. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність — видавничо-поліграфічна справа, кваліфікація — інженер-технолог.

Досвід роботи:
З 2004 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.
2002-2004 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Робота на посадах старшого викладача, асистента
1998-1999 рр. – Фаховий журнал «Друкарство», технічний редактор.

Автор понад 100 публікацій, зокрема 10 патентів, 2 монографій, 5 навчальних посібників, 1 довідкове видання.

Особисті профілі:

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2352-2579

Publons: https://publons.com/researcher/2304789/oksana-zorenko/

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=x55uNjYAAAAJ


 1. Зоренко О. В. Методика експлуатації гумовотканинних полотнищ офсетного плоского друку. А. с. № 66552, від 04.04.2016, Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 65928 від 06.06.2016.
 2. Величко О. М., Загородній Р. С., Золотухіна К. І., Зоренко О. В., Розум Т. В. Спосіб приготування зволожувального розчину. Патент України № u 2016 02496. 15.03.2016.
 3. Савченко К. І., Зоренко О. В., Розум Т. В., Величко О. М. Біла друкарська фарба. Патент України на корисну модель № 79218, опубл. 10.04.2013, Бюлетень № 7.
 4. Величко О. М., Зоренко О. В., Розум Т. В., Чепурна К. О. Композиція для поверхневої обробки офсетних гумотканинних полотнищ і фарбових валиків. Патент України № 23629, опубл. 11.06.2007, Бюлетень № 8.

 1. Т. В. Розум, О., В. Мельников, О. М. Величко, О. В. Зоренко. Зволоження в офсетному друці. Навч. посіб. К.: НТУУ «КПІ», 2016. 172 с. Електронне видання: назва з екрану. Ресурс доступу: URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18159.
 2. А. П. Гавриш, П. О. Киричок, Т. А. Роїк, О. В. Зоренко, В. Г. Олійник. Прецизійна доводка та полірування деталей поліграфічних машин з високолегованих композитів. Монографія. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. 498 с. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.
 3. О. В. Зоренко, В. М. Скиба. Основи зносостійкості друкарських форм. Навч. посіб./електронне навчальне видання. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 42 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32172.
 4. О. В. Зоренко. Технологія підготовки періодичного електронного видання. Практикум: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 64 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32174.
 5. О. М. Величко, О. В. Зоренко, Т. В. Розум, В. М. Скиба, О. І. Хмілярчук. Ділова гра «Проект»: навч. посібник. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 33 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34940.

 1. Зоренко О. В., Стефанишена О. Б., Хохлова Р. А., Штефан Є. В. Трибологічний аналіз системи «друкарська форма глибокого методу друку—відбиток». Технологія і техніка друкарства. К.: ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. № 1(71). С. 37–50. https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(71).2021.228973.
 2. Стефанишена О. Б., Зоренко О. В. Сучасні тенденції розвитку глибокого друку. Технологія і техніка друкарства. К.: ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. № 3(69). С. 34–42. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(69).2020.224199.
 3. Зоренко О. В., Лугова Є. В., Петріченко В. В., Розум Т. В. Дослідження якості відтворення друкованої продукції струминною п’єзоелектричною УФ-технологією. Технологія і техніка друкарства. К.: ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. № 3(65). С. 43–55. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(65).2019.201997.
 4. Гурська І. В., Зоренко О. В., Розум Т. В. Технологічні особливості друкування на гофрованому картоні флексографічним способом // Технологія і техніка друкарства. К.: ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018. № 4(62). С. 60–70. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(62).2018.173872.
 5. А. А. Щерба, Зоренко О. В., Р. А. Хохлова. Оцінка впливу лакування на кольоровідтворення рекламної аркушевої продукції // Технологія і техніка друкарства. К.: ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2017. № 4(58). С. 49–59. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(58).2017.132649.
 6. Сидоренко К. В., Байдак О. Ю., Кушлик Б. Р. Оцінка якості відбитків трафаретного друку // Технологія і техніка друкарства. К.: ВПІ НТУУ «КПІ», 2016. № 1(51). С. 75–84. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(51).2016.72156.

Додрукарські процеси
Друкарські процеси
Брошурувально-палітурні процеси
Технології підготовки періодичних електронних видань
Технології цифрового друку
Спеціальні види друку
Технології друку на нетрадиційних матеріалах


«Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни» (2018), НМК «ІПО» НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», сертифікат ПК № 5333 (108 год.).

«Створення презентацій різного призначення» (2014), НМК «ІПО» НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», сертифікат 12СПВ № 027063 (108 год.).

Наукові інтереси: Додрукарські процеси; формні процеси; друкарські процеси; палітурно-брошурувальні процеси; цифрові технології друку; спеціальні види друку; управління тиражостійкістю; електронні журнальні видавничі системи.

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства», ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського (з 2003 по теперішній час): http://ttdruk.vpi.kpi.ua/about/editorialTeam.

Морозов Андрій Сергійович

morozovк. т. н., доцент, відповідальний за наукову роботу кафедри    

Кабінет 81-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
1992 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Розробка технології отримання матеріалів із металевої стружки з використанням спіканням електричним струмом».
1982-1985 рр. – Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича АН України, аспірантура за спеціальністю: 05.16.06 «Порошкова металургія і композиційні матеріали».
1976-1981 рр. – Дніпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора індустріальний інститут імені М. І. Арсеничева, технологічний факультет, спеціальність — електропривід та автоматизація промислових установок, кваліфікація — інженер-електрик.

Досвід роботи:
З 2005 по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.
1995-2005 рр. – Наукове-виробниче підприємство “CОД”, директор.
1985-1995 рр. – Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича АН України, науковий співробітник.
1981-1982 рр. – Дніпровський металургійний завод ім. Дзержинського, інженер.

Автор понад 110 публікацій, зокрема 8 патентів, 2 навчальних посібники, 1 словник.

Особисті профілі:

ResearcherID: https://publons.com/researcher/M-8639-2015/

GoogleScholar: https//scholargoogle.com.ua/citations?hl=ru&user=zlgD2YAAAAJ

ID ORSID: https://orsid.org/0000=0001-5769-489X


1. Олійник В.Г. Studying the effect of estimated parameters on the distribution of temperature zones in the elements of a mold under conditions of activated processing // В. Г. Олійник, А. С. Морозов // Східно-Європейський журнал передових технологій, № 3/12(105). — 2020.

1. Патент на корисну модель № 82769. Спосіб виготовлення порошку поліграфічного призначення / Морозов А. С., Івасенко М. В. — Опубл. 12.08.2013 р. Бюл. №15.
2. Патент на корисну модель № 68393. Спосіб виготовлення порошку поліграфічного призначення /  Морозов А. С. — 2012 р.
3. Патент на корисну модель № 68391. Металізована фарбова плівка / Морозов А.С. — 2012 р.
4. Патент № 1804708 (СССР) Технологическая линия получения порошка из металлической стружки / Катрус О. А., Морозов А. С., Буренков Г. Л., Райченко А. И., Радченко А. К. — Не публикуется.
5. А. с. № 1620731 (СССР). Способ получения порошка из стружки алюминиевой бронзы / Катрус О.А., Морозов А. С., Райченко А. И., Мусихин А. М., Радченко А.К.  — Заяв. 26.09.89. — Не публикуется.
6. А. с. № 1580830 (СССР). Материал на основе алюминиевой бронзы / Райчееко А. И., Буренков Г. Л., Морозов А. С., Зозуля В. Д, Сураева А. Л., Олтаржевский А.Я., Лысаковский Н. И. — Заявл. 23.08.1988. — Не публикуется.
7. А. с. № 154036 (СССР). Способ очистки материалов / Райченко А. И., Морозов А. С., Ивлиев А. И., Мирошниченко Е. К., Малюшевский П. П., Буренков Г. Л., Олтаржевский А. Я. — Заяв. 15.06.1987. — Не публикуется.
8. А. с. № 1398739 (СССР). Способ получения изделий из порошков медных сплавов / Райченко А. И., Морозов А. С., Попов В. П., Томчак И. Н., Лысаковский Н. И., Олтаржевкий А. Я. — Заяв. 17.10.1985. — Не публикуется.

1. П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. С. Морозов. Метали і композиційні матеріали: навчальний посібник. — К.: НТУУ «КПІ», 2011. — 216 с.
2. П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. С. Морозов. Основи металознавства і порошкової металургії. Навчальний посібник К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 132 с.
3. Киричок П.О., Роїк Т.А., Морозов А.С., Хмілярчук О. І. Тлумачний українсько-російсько-англійський словник з поліграфічного матеріалознавства. К: НТУУ «КПІ». – 2014. – 78 с.

1. Морозов А. С., Омельченко І. В. Аналіз сучасних ресурсозберігаючих технологій виготовлення металевих порошків різного призначення // International Scientific Periodical Journal “SWorldJornal”, Bulgaria, Issue №8, Part I, May 2021. — С.19-27.
2. Морозов А. С., Омельченко І. В. Організаційні, морфологічні, структурні особливості виготовлення бронзувальних порошків із стружкових відходів // International Scientific Periodical Journal “SWorldJornal”, Bulgaria, Issue №7, Part I, March 2021. — С.33-43.
3. Morozov А. S., Kravchenko A. Trend of transformation of printed products // Poligraphy and publishing, №1 (77), 2019. — С.78-85.
4. Morozov А. S. Analysis of the technological and morphological peculiarities of bronzed powders production from the swarf wastes // Technology audit and production reserves, № 1/3(45), 2019. — С.24-26.
5. Морозов А. С. Деякі структурні, економічні та екологічні аспекти переробки біорозкладальних полімерів // Технологія і техніка друкарства, 2017. — №3. — С. 53-62.
6. Morozov А. S., O. O. Hrytsenko. Surface structure of printed ink layer with nanophotonic elements for smart packaging labeling // Poligraphy and production, 2017. — №1(73). — С.19-23.
7. Гриценко О. О., Швалагін В. В., Гродзюк Г. Я. Виготовлення маркувань розумних пакувань з використанням нанофотонних фарбових композицій на алюмінієвій фользі трафаретним способом друку // Технологія і техніка друкарства, 2016. — № 3(53). — С. 49-60.

Загальне матеріалознавство
Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв
Управління якістю
Методи і засоби контролю поліграфічної продукції

«Новітні технологічні процеси на ДП "Преса України», наказ НТУУ КПІ від 14.04.17 № 1068-п  14.04.-11.05.2017 р. (120 год).

Наукові інтереси: Ресурсоощадні технології в поліграфічних процесах, переробка металевих відходів, наноматеріали, порошкова металургія, металознавство.


Хмілярчук Ольга Іларіонівна

khmiliarchuk

к. т. н.,  доцент, гарант ОПП магістра «Технології друкованих і електронних видань», відповідальна за організацію та проведення ректорського контролю, відповідальна за профорієнтацію

Кабінет: 57-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2009 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання оздоблювально-зміцнюючою обробкою».
2004-2009 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура  за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
1996-2002 рр. – НТУУ «КПІ», Механіко-машинобудівний інститут, спеціальність — технологія машинобудування, кваліфікація — інженер-механік.

Досвід роботи:
З 2010 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.
2003-2010 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського», робота на посадах старшого викладача, асистента.
2002-2003 рр. – Київський авіаційний завод «АВІАНТ», інженер-програміст.

Автор понад 100 публікацій, зокрема понад 40 статей, 7 патентів, 28 навчальних/навчально-методичних посібників, 1 довідкове видання.

Особисті профілі:

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2093817/olga-khmiliarchuk/
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Q2Q-_wMAAAAJ
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0199-5970
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200613799

1. T. A. Roik, O. A. Gavrysh, Iu. Iu. Vitsiuk, O. I. Khmiliarchuk. New Copper-Based Composites for Heavy-Loaded Friction Units // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. - Springer Nature US, 2018 - № 56(9), Jan. - С. 516-522 doi.org/10.1007/s11106-018-9924-x (Scopus)

1. Патент України UA 105525, МПК В24 В 1/100, В24 В55/00. Спосіб прецизійної доводки плоских поверхонь деталей зі зносостійких композитів на основі нікелю для поліграфічних машин / Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Гавриш О. А. – № U201508784. – Заявл. 11.09.15; Опубл. 23.03.16, Бюл. № 6.
2. Патент України UA 105523, МПК В24 В1/00, В24 В55/00. Спосіб тонкого кубонітового оброблення циліндричних поверхонь зносостійких деталей обертання з композиційних сплавів на основі нікелю для друкарських машин/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Гавриш О. А. – № U201508781. – Заявлено 11.09.15. Опубл. 25.03.16, Бюл. № 6.
3. Патент України UA 105524, МПК В24 В1/100, В24 В55/00. Спосіб прецизійної обробки отворів підшипників ковзання з важкооброблюваних композитних матеріалів на основі нікелю для поліграфічної техніки / Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Гавриш О. А. – № U201508783. – Заявл. 11.09.15. Опубл. 25.03.16, Бюл. № 6.
4. Деклараційний патент на корисну модель UA 8596, МПК В24В39/00. Затискна цанга / Киричок П. О., Кушик В. Г., Хмілярчук О. І. Олійник В. Г. – Опубл. 15.08.05, Бюл. № 8.
5. Деклараційний патент на корисну модель UA 10734, МПК В24В39/00. Спосіб утворення мікрорельєфу / Киричок П.О., Хмілярчук О. І. . – Опубл. 15.11.05, Бюл. № 11.
6. Патент України UA 18482, МПК В24В39/00. Спосіб комбінованої обробки поверхонь деталей / Киричок П.О., Хмілярчук О. І. Олійник В.Г. – № U200604703. – Заявлено 27.04.06. Опубл. 15.11.06, Бюл. № 11.
7. Патент України UA 18495, МПК В24В39/00. Пристрій для комбінованої обробки плоских поверхонь деталей / Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Олійник В.Г. – № U200604718. – Заявлено 27.04.06. Опубл. 15.11.06, Бюл. № 11.

1. Редакційно-видавничі процеси. Практикум // навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», // Укладач: О. І. Хмілярчук: — ЕТД (1 файл: 2,4 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 72 с.
2. Редакційно-видавничі процеси. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] // навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», // Укладачі: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна: — Електронні текстові дані (1 файл: 7,7 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 91 с.
3. Технології опрацювання інформації. Опрацювання текстової інформації. Практикум // Укладач: О. І. Хмілярчук: — ЕТД (1 файл: 9,8 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 71 с.
4. Технології видавничо-поліграфічного виробництва. Редакційно-видавничі процеси // навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», // Укладач: О. І. Хмілярчук: — ЕТД (1 файл: 723 Кбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 26 с.
5. Технічні та програмні засоби обробки інформації // навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», // Укладач: О. І. Хмілярчук: — ЕТД (1 файл: 5 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 40 с.
6. Ділова гра "Проект" // навч. посіб. з дисципліни "Проектування видавничо-поліграфічного виробництва". Модуль 2: Проектування і розрахцнки виробничих процесів. — для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», // Укладачі: Величко О.М., Розум О.Ф. Зоренко О.В., Скиба В.М., Хмілярчук О.І. — ЕТД (1 файл: 1 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 33 с.
7. Дипломне проектування. Навчальний посібник до організації і виконання дипломних проектів ступеня вищої освіти «бакалавр» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, О. І. Бараускєне, С. М. Зигуля. – Електронні текстові дані (1 файл: 926 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 52 с.
8. Магістерська дисертація. Навчальний посібник до організації і виконання дипломних проектів ступеня вищої освіти «магістр» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, – ЕТД (1 файл: 730 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 31 с.
9. Хмілярчук, О. І. Прикладна комп’ютерна графіка [Електронний ресурс]: практикум для студентів, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалізаціями «Поліграфічні медіатехнології», «Технології електронних мультимедійних видань», «Цифрові технології репродукування» / О. І. Хмілярчук, К. І. Золотухіна; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 18,39 Мбайт). − Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 101 с.
10. Ілюстративна векторна графіка: методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 82,5 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 66 с.
11. Киричок П. О., Роїк Т. А., Морозов А. С., Хмілярчук О. І. Тлумачний українсько-російсько-англійський словник з поліграфічного матеріалознавства. — К.: НТУУ «КПІ» ВПК «Політехніка», 2014 – 80 с.

1. Хмілярчук О. І. Оцінка якості виготовлення роз’ємних конструкцій паперово-білової продукції // О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, М. О. Клішина // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2021. — № 1 (71). — с. 27–36.
2. Хмілярчук О. І. Роз’ємні конструкції паперово-білової продукції: cфера поширення, види, класифікація // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2020. — № 4 (70). — с. 15–24.
3. Чепурна К. О. Дослідження якості відтворення штрихових зображень трафаретним друком на тканинах // К. О. Чепурна, О. І. Хмілярчук, К. О. Колчина // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2020. — № 4 (70). — с. 25–33.
4. Роїк Т.А. Структура і триботехнічні властивості композиційних антифрикційних матеріалів на основі відходів сталі Р7М2Ф6 // Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк, О. І. Хмілярчук // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ КПІ ВПК «Політехніка» – 2020. – Вип. 1. – С. 54–60. doi:10.20535/kpi-sn.2020.1.189200.
5. Хмілярчук О. І. Технологічні особливості виготовлення видань зі змінними зошитами // О. І. Хмілярчук, М. О. Клішина //Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2018. — № 4 (62). — с. 39–47.
6. Хмілярчук О. І. Аналіз конструкцій видань зі змінними зошитами та сфери їх використання // О. І. Хмілярчук, М. О. Клішина //Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2018. — № 3 (61). — с. 39–47. doi.org/10.20535/2077-7264.3(61).2018.155197
7. Хмілярчук О. І. Оцінка зносостійкості відбитків, отриманих тисненням фольгою на тканинах // О. І. Хмілярчук // Поліграфія і видавнича справа. — ЛЬВІВ: "УАД" — 2018. — № 2 (76) 2018. — С. 27-32.
8. Роїк Т.А. Особливості структуроутворення і властивості композиційних антифрикційних матеріалів для поліграфічних машин на основі утилізованих відходів // Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк, О. І. Хмілярчук // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ КПІ ВПК «Політехніка» – 2018. – Вип. 5. – С. 50–57. doi.org/10.20535/1810-0546.2018.5.146165
9. T. A. Roik. Boundary conditions analysis of the possible use of bushings made from copper composite materials for a towing vehicle’s chassis. // T. A. Roik, O. A. Gavrysh, Iu. Iu. Vitsiuk, O. I. Khmiliarchuk // Scientific Journal of the Military University of Land Forces, Poland, 2018, Volume 50, Number 1(187), Pages 140-149. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7368
10. Хмілярчук О. І. Оцінка покривної здатності відбитків, отриманих тисненням фольгою на тканинах // Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2017 – № 4 (58). – С. 41–48. doi.org/10.20535/2077-7264.4(58).2017.122772
11. Роїк Т.А., Гавриш А.П. Віцюк Ю.Ю. Новые композиционные материалы на основе меди для тяжелонагруженных узлов трения // Т. А Роїк., А.П. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк, О. И. Хмилярчук// Порошковая металлургия. — Киев: Институт проблем матеаловедения, 2017 — Вип. 9/10 (517). — С. 40-48.
12. Roik T. A. Applying aluminium alloys grinding waste for manufacturing effective composite antifriction parts of printing equipment // T. A. Roik, Iu. Iu. Vitsiuk, O. I. Khmiliarchuk, V. G. Oliynyk. // Наукові нотатки. – Луцьк: ЛНТУ, 2017. – Вип. 59. – С. 227-232.
13. Хмілярчук О. І. Технології перенесення металізованої фольги на текстильні вироби // О. І. Хмілярчук, А.Д. Шепельова //Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2017 – № 2 (56). – С. 45–53. doi.org/10.20535/2077-7264.2(56).2017.90089
14. Хмілярчук О. І. Аналітичний огляд технологій перенесення зображення на тканину // О. І. Хмілярчук, А.Д. Шепельова //Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2017 – № 1 (55). – С. 42–50. doi.org/10.20535/2077-7264.1(55).2017.90086
15. Хмілярчук О. І., Шубко Ю. С. Моделювання процесу забруднення комірок анілоксового валу // Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ. – 2016. – Вип. 1. – С. 41–46.

Прикладна комп'ютерна графіка,
Редакційно-видавничі процеси,
Технології опрацювання текстової інформації,
Ілюстративна векторна графіка,
3D-моделювання та 3D-друк,
Технології комп’ютерної 2D-візуалізації,
Автоматизація проєктування паковань,
Методи та засоби автоматизованого проєктування.

Експерт з акредитації освітніх програм (2021),  НАЗЯВО, тренінг для керівників експертних груп, сертифікат № 0388/2021(180) від 15.06.21 р. (30 год).

Експерт з акредитації освітніх програм (2019), Національний авіаційний університет, лист НАЗЯВО від 21.11.2019 р. № 542 (20 годин).

Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometeus (2019), сертифікат ідентифікаційний номер 27188039е2ес475а8b8d7df87f8eb0e2 від 06.10.19 р.

Сучасні технологічні процеси додрукарської підготовки замовлень, ТОВ «8»; 01.04.2019–15.05.2019 рр., наказ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 06.03.2019 р. № 845п (120 год.).

Створення і використання Web-ресурсів навчальних дисциплін (2018). НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК № 5341(108 год.).

Організація випуску друкованої продукції, ТОВ «Юнік Прінт», 01.03.2018–01.04.2018 рр., наказ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 20.02.2018 р. № 548п (120 год.).

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання (2017), сертифікат ПК № 02070921/001551-17 (120 год).

Права інтелектуальної власності та ліцензування  (2012), НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» сертифікат ТР № 3048, (20 год).

Розроблення веб-сторінки викладача (2010),  НТУУ «КПІ», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 733314 (72 год)

Наукові інтереси: комп’ютерна графіка; комп’ютерне моделювання; додрукарська обробка інформації; технології і матеріали видавничо-поліграфічних виробництв.

1. Тема д/б № 2535-п (01.01.12 – 31.12.13) «Технологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталей»
2. Тема д/б № 2713-п (01.01.14 – 31.12.15) «Розроблення еко-ефективної та ресурсозберігаючої технології одержання та фінішної обробки зносостійких деталей поліграфічних машин на основі відходів силумінів»
3. Тема д/б № 2341-п (01.01.10 – 31.12.11) «Ресурсозберігаюча  технологія  синтезу  та  фінішна  обробка  композиційних високотемпературних підшипникових  матеріалів  на основі відходів інструментального виробництва»
4. Тема д/б №2140-п (01.01.08 – 31.12.09) «Розробка технології отримання і обробки композиційних підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації»
5. Тема г/д № 08-12-169 (07.05.08 – 15.06.08) «Дослідження стану зносу технологічного обладнання для друку банкнот та карбування монет»
6. Тема д/б № 2992-ф (01.06.06 – 31.12.07) «Підвищення надійності деталей і вузлів поліграфічного та металообробного технологічного обладнання»

Клішина Марія — нагороджена дипломом ІІ ступеня за роботу «Особливості виготовлення видань зі змінними елементами блоку»  у відкритому конкурсі студентських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія», Українська академія друкарства, м. Львів, 2019 рік.
Шубко Юрій — нагороджений дипломом І ступеня за роботу «Контроль стану поверхні анілоксових валів – гарантія якісного виконання паковання флексографічним способом друку» у XI Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан», м. Київ, 2016 рік
Клішина Марія — ІІІ місце у ІІ турі всеукраїнської олімпіади з дисципліни  «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва», 2019 р.

Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва» 2017-2020 рр.

2011 р. – премія Національної академії наук України для молодих вчених за цикл праць "Технологія отримання та фінішна обробка підшипникових матеріалів для екстремальних умов роботи". Автори Віцюк Ю.Ю., Мельник О.О., Хмілярчук О. І.

Чепурна Катерина Олександрівна

к. т. н., доцент, вчений секретар кафедри, супроводження ЕС Кампус, сприяння працевлаштуванню, організація вибору дисциплін студентами та супроводження модулю «Вибір дисциплін» в ЕС Кампус

Кабінет 57-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2009 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Удосконалення технологічного процесу експлуатації фарбових валиків малоформатних офсетних друкарських машин».
2004-2007 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура  за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
1996-2004 рр. – НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут, спеціальність — технологія друкованих видань, кваліфікація — інженер-технолог друкованих видань.

Досвід роботи:
З 2012 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»,
доцент.
2007-2012 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», робота на посадах старшого викладача, асистента.
2003-2004 рр. – Друкарня Державного управління справами, дизайнер.
2001-2002 рр. – ЗАТ ХК «Бліц-Інформ», завод «Бліц-Флекс», інженер-технолог виробничо-технологічного відділу.

Автор понад 80 публікацій, зокрема понад 30 статей,  6 патентів.

Особисті профілі:
ResearcherID: https://publons.com/researcher/2093811/kateryna-chepurna
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Tjixz9sAAAAJ&hl=uk&oi=ao
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3137-2889

1. О. Barauskiene, S. Zyhulia, K. Chepurna, D. Barchuk, A. Dubolazov, I. Soltys. Influence varnish on color indicator of the imprints // The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021 // Proc. of SPIE (SCOPUS).

1. Патент України на корисну модель № 106083. Спосіб підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин до друкування. МПК В 41 M 9/00 / Величко О. М., Золотухіна К. І., Розум Т. В., Скиба В. М., Чепурна К. О. — Заявл. 17.11.2015; № u201511334; опубл. 11.04.2016.
2. Патент на винахід № 103976. Спосіб підготовки покривного матеріалу для фігурної палітурки та пристрій для його реалізації МПК В 31 В 1/14 / Чепурна К. О., Іванко А. І., Махинич К. О. — Заяв. 18.10.13; опубл. 10.12.13.
3. Патент № 23629 України на корисну модель, C 09 К 3/00. Композиція для поверхневої обробки офсетних гумотканинних полот¬нищ і фарбових валиків / Величко О. М., Зоренко О. В., Розум Т. В., Чепурна К. О.; заяв. 30.08.2006; опубл. 11.06.2007, Промислова власність № 8.
4. Пат. № 21399 України на корисну модель, C 09 D 9/00, C 11 D 1/66. Засіб для видалення друкарської фарби / Величко О. М., Зоренко О. В., Лазаренко Е. Т., Розум Т. В., Хохлова Р. А., Чепурна К. О.; заяв. 22.09.2006. опубл. 15.03.2007, Промислова власність № 3.
5. Пат. № 75263 України, C 09 D 9/00, C 11 D 3/43. Засіб для чищення поверхні офсетного полотнища / Величко О. М., Зоренко О. В., Розум Т. В., Чепурна К. О.; заяв. 20.07.2004; опубл. 15.03.2006, Промислова власність № 3.
6. Пат. № 64600А України, C 09 D 9/00, C 11 D 1/66. Змивний засіб для видалення друкарської фарби / Величко О. М., Чепурна К. О., Зоренко О. В., Розум О. Ф.; заяв. 14.07.03; опубл. 16.02.04, Промислова власність № 2.

1. Комп’ютерна графіка. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», освітньою програмою «Образотворче мистецтво» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 8,23 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 64 с.
2. Чепурна, К. О. Комп’ютерна верстка. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», освітньої програми «Технології друкованих та електронних видань» / К. О. Чепурна ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – ЕТД (1 файл: 7,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 67 с.
3. Редакційно-видавничі процеси. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», // Укладачі: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна: — ЕТД (1 файл: 7,7 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 91 с.
4. Дипломне проектування: навчальний посібник до організації і виконання дипломних проектів ступеня вищої освіти «бакалавр» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, О. І. Бараускєне, С. М. Зигуля. – ЕТД (1 файл: 926 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 52 с.
5. Технології опрацювання інформації 2. Обробка графічної інформації. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» спеціалізація «Поліграфічні медіатехнології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 6,56 Мбайт).− Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 84 с.
6. Спеціальні види друку: методичні вказівки до лабораторних робіт для студ. напряму підготовки186 «Видавництво та поліграфія» спеціалізація «Поліграфічні медіатехнології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 742,62 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 50 с.
7. Ілюстративна векторна графіка: методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 82,5 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 66 с.
8. Комп’ютерна верстка: методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», спеціальностей «Технології друкованих видань», «Технології розробки, виготовлення і оформлення паковань» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 2,48 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 43 с.
9. Додрукарська обробка графічної інформації. Растрова графіка: методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», спеціальностей «Технології друкованих видань», «Технології розробки, виготовлення і оформлення паковань» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 22,4 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 55 с.

1. Чепурна К. О. Фактори впливу на якість продукції у тампонному друці //К. О. Чепурна, П. О. Киричок, М. В. Коробка // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2021. — № 2(72). — С. 4–12.
2. Хмілярчук О. І. Оцінка якості виготовлення роз’ємних конструкцій паперово-білової продукції // О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, М. О. Клішина // Технологія і техніка друкарства. — Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2021. — № 1(71). — С. 27–36.
3. Чепурна К. О. Дослідження якості відтворення штрихових зображень трафаретним друком на тканинах //К. О. Чепурна, О. І. Хмілярчук, К. О. Колчина // Технологія і техніка друкарства. — Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2020. — № 4(70). — С. 25–33.
4. Чепурна К. О. Дослідження зміни колірних показників відбитків електро¬графічного друку після ламінування полі про¬піленовими плівками // Поліграфія і видавнича справа. — Львів: УАД, 2018. — № 2 (76). — С. 33–38.
5. Чепурна К. О. Вплив характеристик шрифту на якісні показники поліграфічної продукції, виготовленої цифровим друком //К. О. Чепурна, А. В. Кабиш // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2017. — № 4(58). — С. 33–40.
6. Чепурна К. О. Дослідження технологічного процесу висікання друкованих відбитків //К. О. Чепурна, М. В. Коробко // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2016. — № 2(56). — С. 61–70.
7. Чепурна К. О. Дослідження адгезії поліпропіленових плівок до поверхні відбитків електрографічного друку в процесі ламінування / /К. О. Чепурна, О. С. Оліяненко // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2016. — № 4(54). — С. 39–48.
8. Чепурна К. О. Відтворення зображень ризографічним друком / К. О. Чепурна, Ю. О. Стельмах // Технологія і техніка друкарства. —2016. — № 2(52). — С. 50–59.
9. Чепурна К. О. Аналіз впливу факторів технології цифрового трафаретного друку на якість відбитків /К. О. Чепурна, Ю. О. Стельмах // Технологія і техніка друкарства. — 2015. — №4(50). — С. 68–75.
10. Хмілярчук О. І. Особливості додрукарської підготовки кольорових оригіналів для відтворення репродукцій трафаретним способом друку / О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, Ю. Ю. Болюта // Технологія і техніка друкарства. — Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2015. — № 1(47). — С. 40–47.
11. Чепурна К. О. Вплив технологічних процесів різання аркушевих матеріалів на якісні характеристики продукції / К. О. Чепурна, А. І. Іванко, К. О. Махинич // Технологія і техніка друкарства. — 2013. — №1(39). — С. 26–37.

Технології опрацювання графічної інформації
Верстка друкованих видань
Технології опрацювання векторних зображень
Дизайн видань
Технології підготовки макетів до друку
Спеціальні види друку
Технології друку на нетрадиційних матеріалах

Експерт з акредитації освітніх програм (2019), Національний університет «Києво-Могилянська академія», лист НАЗЯВО від 21.11.2019 р. № 542 (20 годин).

Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, наданий НАЗЯВО через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometeus (2019), сертифікат ідентифікаційний номер d4ce5896ebe74389a4ae395571d18247 від 05.10.19 р.

Сучасні технологічні процеси додрукарської підготовки замовлень, ТОВ «8»; 01.04.–15.05.19 рр., наказ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 06.03.2019 р. № 845п (120 год.).

Створення і використання веб-ресурсів навчальних дисциплін (2018), НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК № 5342 (108 год.).

Організація випуску друкованої продукції, ТОВ «Юнік Прінт», 01.03–01.04.2018 рр., наказ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 20.02.2018 р. № 548п (120 год.).

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання (2017), НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК № 02070921/001552-17  (72 год).

Наукові інтереси: Технологічні процеси плоского офсетного друку; технології та матеріали спеціальних видів друку; технологія обробки образотворчих оригіналів та підготовки цифрових оригінал-макетів сучасними професійно-орієнтованими програмними засобами; дизайн та верстка друкованих видань


Комарницька Альона — нагороджена дипломом ІІІ ступеня за роботу «Вплив технології виготовлення офсетних друкарських форм на якісні показники відбитків» у відкритому конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія, НТУУ «КПІ» ВПІ, м. Київ, 2019 рік.
Карась Максим — нагороджений дипломом ІІІ ступеня за роботу «Відтворення кольору на тонованих поверхнях – забезпечення його ідентичності» у відкритому конкурсі студентських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія», Українська академія друкарства, м. Львів, 2018 рік.
Кірякова Наталія — відзначено грамотою робота «Дитяча настільна гра з 3-D елементами», відкритий конкурс студентських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія», 2019 рік.
Пашко Ірина — відзначено грамотою робота«Настільна кулінарна книга: ергономічність та практичність користування», відкритий конкурс студентських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія», 2017 рік.


Зигуля Світлана Миколаївна

seregaк. т. н., доцент, підготовка документації по самоаналізу кафедри, відповідальна за реєстрацію магістрів на ЗНО

Кабінет 57-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2015 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей контакту вальних пар аркушевих офсетних машин».
2011-2015 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура  за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
1989-1994 рр. – Львівський видавничо-поліграфічний інститут ім. Івана Федорова, спеціальність — технологія поліграфічного виробництва, кваліфікація — інженер-технолог поліграфічного виробництва.

Досвід роботи:
З 2016 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.
2009-2015 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Робота на посадах старшого викладача, асистента.
1985-2009рр. – Видавництво «Преса України» на посадах: інженер-технолог; інженер з охорони праці, начальник брошурувального цеху.

Автор понад 70 публікацій, зокрема 10 патентів, 5 навчальних посібників.

Особисті профілі:

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2106964/svetlana-s-n-zygulya/

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=2o37KuIAAAAJ&hl=ru

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0460-9433

1. Zyhulia S., Barauskiene O. Effect of the integrated treatment on the manufacturing of printing cylinders // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 3, Issue 12 (99). P. 22–28. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.171808 ISSN 1729-3774.

1. Патент України № 107393, МПК В24В 1/00 B24В 55/00. Спосіб тонкого алмазного оброблення прецизійних плоских поверхонь деталей тертя друкарських машин зі зносостійких композиційних сплавів на основі нікелю/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Зигуля С. М. – № u201508790; заявл. 11.09.15 ; опубл. 10.06.16, Бюл. № 16.
2. Патент України № 105249, МПК В24В 1/00. Спосіб тонкого алмазного оброблення циліндричних поверхонь зносостійких деталей обертання з композиційних сплавів на основі нікелю для друкарських машин/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Зигуля С. М., Гавриш О. А. – № u201508789; заявл. 11.09.15 ; опубл. 10.03.16, Бюл. № 5.
3. Патент України № 104945, МПК В24В 1/00 B24В 55/00. Спосіб прецизійної алмазної обробки отворів підшипників ковзання зі зносостійких композитів на основі нікелю для поліграфічних машин/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Зигуля С. М., Гавриш О. А. – № u201508788; заявл. 11.09.15 ; опубл. 25.02.16, Бюл. № 4.
4. Патент України № 97045, МПК В24В 1/00 B24В 55/00. Спосіб прецизійної алмазної обробки отворів підшипників ковзання зі зносостійких композитів на основі нікелю для поліграфічних машин/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Зигуля С. М., Віцюк Ю. Ю., Гавриш О. А. – № u201410686 ; заявл. 30.09.14 ; опубл. 25.02.15, Бюл. № 4.
5. Патент України № 97044, МПК В24В 1/00 B24В 55/00. Спосіб тонкого алмазного оброблення циліндричних поверхонь зносостійких деталей обертання з композиційних сплавів на основі нікелю для друкарських машин/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Зигуля С. М., Віцюк Ю. Ю., Гавриш О. А. – № u201410683 ; заявл. 30.09.14 ; опубл. 25.02.15, Бюл. № 4.

1. Основи технології поліграфічного машинобудування. Практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Бараускєне, П. О. Киричок, С. М. Зигуля. – ЕТД (1 файл: 2,39 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 94 с.
2. Інформатизація видавничо-поліграфічних виробництв: Формування баз даних галузі. Комп’ютерний практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. І. Бараускєне, С. М. Зигуля. – ЕТД (1 файл: 7,42 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 124 с.
3. Дипломне проектування: навчальний посібник до організації і виконання дипломних проектів ступеня вищої освіти «бакалавр» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, О. І. Бараускєне, С. М. Зигуля. – ЕТД (1 файл: 926 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 52 с.

1. Barauskiene O., Zyhulia S., Оptimal control of the complex process of manufacturing cylindrical parts printing equpment // Технологія і техніка друкарства. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – № 4 (66).
2. Зигуля С. М. Дослідження міцнісних характеристик відбитків, припресованих плівкою // Технологія і техніка друкарства. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2018. – № 2 (59).
3. Зигуля С. М. Дослідження зміни величини растрової крапки на крейдованому папері // Технологія і техніка друкарства. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2018. – № 1 (58).
4. Зигуля С. М. Дослідження параметрів якості друкарського відбитка при двобічному друкуванні на аркушевих офсетних машинах // Технологія і техніка друкарства. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2017. – № 2 (56), с. 34 – 44.
5. Гавриш А. П. Прецизійна машинна доводка плоских поверхонь зносостійких деталей тертя з композитів на основі високолегованих сталей для технологічних комплексів / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, О., С. М. Зигуля, Ю. Ю. Віцюк // Наукові вісті НТУУ КПІ. – К. – 2015. – №6. – С. 31–37.
6. Зигуля С. М. Параметрична система технологічного процесу двобічного друкування // Технологія і техніка друкарства / ВПІ НТУУ «КПІ». – 2015. – № 1. – С. 36–43.

Брошурувально-палітурні процеси
Проєктування технологічних процесів
Проєктування виробничих процесів
Проєктування інфраструктури виробництва


«Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність», 29.08.20–06.10.20, наказ № 51-бс від 26.08.20р. (180 год).

 «Англійська мова як іноземна», рівень В2, 14.02.–23.12.19, свідоцтво № 31922, (620 год).

Наукові інтереси: Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв, фінішна обробка деталей поліграфічної техніки, матеріалознавство, брошурувально-палітурні процеси.


Палюх Олександр Олександрович

д. т. н., доцент

Кабінет 29 - 8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2021 р. – Захист докторської дисертації на тему: “Теоретичні і практичні засади технологічного забезпечення якості книжкової продукції”
2004 р. – Захист кандидатської дисертації на тему: “Удосконалення структури та синтез механізмів обертового стола тамподрукарських машин”
1975-1980 рр. – Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова, спеціальність — поліграфічні машини, кваліфікація — інженер-механік.

Досвід роботи:
З 2017 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент, професор.
2009-2017 рр. – Державне видавництво “Преса України”— заступник директора видавництва з виробництва.
2005-2009 рр. – ТОВ “Поліграфіст” — генеральний директор
2004-2005 рр. – Всеукраїнський інформаційно-аналітичний бюлетень "Президентський контроль"— заступник головного редактора
1980-2004 рр. – Державне видавництво “Радянська Україна” (з 1995 р. —Державне видавництво “Преса України”) — нач. цеха, головний механік, заступник головного інженера-начальник технічного відділу, заступник директора видавництва з виробництва.

Автор понад 50 публікацій, зокрема 4 патентів, 1 авторське свідоцтво на винахід.

Особисті профілі:

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=FdnfhPcAAAAJ
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5673-9395

1. Paliukh O.  Defining technological features in the manufacture of semi-hard book covers / O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka, E. Dziadyk// Eastern-European Jornal of Enterprise Technologies, 4/1 (106) 2020, р. 80-90. (SCOPUS – квартиль Q2)  
2. Kyrychok, P. Simulation of Deformation of the Adhesive Layer of the Spine of the Book Back of the Thread-Stitched Book Block / P. Kyrychok, O. Paliukh// Mechanics, 26 (2), 2020, р.114–119. (SCOPUS)
3. Kyrychok, P. Determining the influence of the thickness of an adhesive layer on a change in the angles of contact and tangent angles /P. Kyrychok, O. Paliukh, V. Oliynyk// Eastern-European Jornal of Enterprise Technologies, 3/1 (105) 2020, p. 52-67. (SCOPUS – квартиль Q2)
4. Rudenko, E. M. Nitriding in a helicon discharge as a promising technique for changing the surface properties of steel parts/ Rudenko, E. M. & Panarin, V. Ye. & Kyrychok, P. O. & Svavilnyi, M. Ye. & Korotash, I. V. & Palyukh, O. O. & Polotskyi, D. Yu. & Trishchuk, R. L.// (2019). Journal of Usp. Fiz. Met., 20, No. 3: 485–501. (SCOPUS – квартиль Q2)

1. Патент (корисна модель) UA   України В42D 3/00.  Книжково-журнальна обкладинка для покриття блоків підібраних позошитно прошитих нитками окантованих і обрізаних з трьох сторін. / Киричок П. О., Палюх О. О. / Заявл. 28.08.2018; Опубл. 25.10.2019. Бюл. № 20.
2. Патент (на винахід) UA 119418 України В42D 3/00. Пристрій для висікання розгорток із паперу та картону книжкових обкладинок і палітурок одного книжкового формату./Киричок П.О., Палюх О. О./ Заявл.16.05.2018; Опубл.10.06.2019. – Бюл. №11.
3. Патент (на винахід) UA 121187 України В42D 3/00. Пристрій для визначення опору продавлювання картону або картону хромерзацу  /Киричок П.О., Палюх О. О./ Заявл. 26.09.2019;  Опубл.10.04.2020. – Бюл. №7.
4. Патент (корисна модель) UA 134723 України В42D 3/00. Напівжорстка книжково-журнальна обкладинка для криття блоків, підібраних позошитно і прошитих нитками, окантованих і обрізаних з трьох сторін. / Киричок П. О., Палюх О. О. / Заявл. 16.05.2018; Опубл. 10.06.2019. Бюл. № 1.


1. Paliuch Oleksandr Wpływ grubości warstwy kleju w kształcie litery W na wytrzymałość zamocowania części grzbietowej bloku książki /O. Paliuch, P.Kyryczok// Przegland papierniczy. 2020. № 8, р. 397-402.
2. Paliukh О. Research of changes of strength indicators of semi-rigid covers glued by modified adhesive composiyions / O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka //Technology audit and production reserves — № 3/1(53), 2020, p. 27-31.
3. Paliukh О. Analysis of the influence of binding adhesives on the structural strength of integral and semi-rigid covers/ O. Paliukh, P. Kyrychok, E. Dziadyk//Technology audit and production reserves — № 4/1(54), 2020, p. 38 – 43.
4. Палюх О.О. Дослідження конструктивних відмінностей окремих видів напівжорстких обкладинок /О. О. Палюх // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2018. - №4 (62). – с. 48-59.
5. Paliukh O. The Device Design and the Measuring Technique of the Rigidity of Binding Materials for the Manufacture of Integral and Semi-Rigid Covers /О. Paliukh // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2019. - №2 (64). – с. 4-14.
6. Палюх О. О. Дослідження впливу дискретного нанесення клею на міцність півжорстких книжково-журнальних обкладинок/О. О. Палюх // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2019. - №3 (65). – с. 25-42
7. Палюх О. О. Виявлення впливу модифікованих клейових композицій на механічні властивості напівжорстких обкладинок /О. О. Палюх // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2019. - №4 (66). – с. 16-30.
8. Палюх О. О. Дослідження впливу товщини клейового шару на площину дельтоподібних ділянок корінцевої частини книжкових блоків /О. О. Палюх// Зб. наук. праць «Поліграфія і видавнича справа». – 2020. - №1(79). – с. 89-102.
9. Палюх О. О. Удосконалення технології окантування книжкових блоків зшитих нитками /О. О. Палюх, Є. А. Дзядик// Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2020. - №1-2 (68). – с. 14-28

Дизайн паковань і етикеток
Технології переробки і утилізації виробів
Конструювання паковань

Захист докторської дисертації 25.03.2021 на тему:  “Теоретичні і практичні засади технологічного забезпечення якості книжкової продукції”

Наукові інтереси: технології виготовлення книжкової продукції, матеріали видавничо-поліграфічних виробництв,  матеріалознавство, застосування клейових полімерних композицій, застосування ресурсоощадних технологій для виготовлення книжкових обкладинок і палітурок


Олійник Володимир Григорович

Олійник В Г

к. т. н., доцент, відповідальний за сприяння працевлаштуванню випускників

Кабінет 51-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2008 р. – Захист кандидатської дисертації зі спеціальності 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» на тему «Підвищення якості й експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання».
1967-1972 рр. – Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, Фізико-математичний факультет, інженер-математик.

Досвід роботи:
З 2015 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.
1995-2014 рр. – Державне видавництво «Преса України», директор.

Автор понад 50 публікацій, зокрема 23 патенти, 3 монографії, 2 підручники.

Особисті профілі:

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=m7SWWaAAAAAJ
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3117-2780

1. Oliinyk V. Marija Soldatova. Information and management model for the process of developing innovative technologies for print production // V. Oliinyk, O. Stenin, I. Drozdovich, // Журнал “Przegland papierniczy”. — 2021. — № 6.
2. Палюх О. О. Визначення впливу товщини клейового шару на зміни дотичних кутів обхвату // О. О. Палюх, П. О. Киричок, В. Г. Олійник // Східно-європейський журнал передових технологій. — Том 3/1 (150). — 2020. — С. 52-67.
3. Роїк Т. А. Analysis structure and properties of composites based on aluminum alloy`s grinding waste // Т. А Роїк, Ю. Ю. Віцюк, В. Г. Олійник // International Scientific and Practical Conference “Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine”. — 2020.
4. Олійник В.Г. Studying the effect of estimated parameters on the distribution of temperature zones in the elements of a mold under conditions of activated processing //В. Г. Олійник, А. С. Морозов // Східно-Європейський журнал передових технологій, № 3/12(105). — 2020.

1. Патент України UA 137958. Спосіб лазерного вирізання елементів вирубних штампів / Олійник В.Г. — Опубл. 11.11.19.
2. Патент України UA 137979. Лазерна установка / Олійник В.Г. — Опубл. 11.11.19.
3. Патент України UA 134992. Лазерна технологічна установка для обробки прецизійних не наскрізних мікроотворів (лунок)/ Олійник В.Г. — Опубл. 10.06.19.
4. Патент України UA 134248. Спосіб лазерної обробки прецизійних не наскрізних мікроотворів (лунок) / Олійник В.Г. — Опубл. 10.05.19.
5. Патент України на корисну модель UA 130826. Пристрій для лазерного опромінення зі сканером / Олійник В. Г. — Опубл. 26.12.18.
6. Патент України на корисну модель UA 130779. Різак для вирізання лазерним променем з асиметричною каустикою / Олійник В. Г. — Опубл. 26.12.18.
7. Патент України на корисну модель UA 130741. Лазерна установка для обробки отворів в заготівках із прозорих матеріалів / Олійник В. Г. — Опубл. 26.12.18.
8. Патент України на корисну модель UA 130522. Об’єктив сканер для лазерної обробки
9. / Олійник В. Г. — Опубл. 10.12.18.
10. Патент України UA 130066. Двопроменевий сканер / Олійник В.Г. — Опубл. 26.11.18.
11. Патент України UA 128594. Лазерна установка для обробки отворів в металах / Олійник В. Г. — Опубл. 25.09.18.
12. Патент України на корисну модель UA 122978. Спосіб легування поверхневих шарів металевих виробів / Олійник В. Г. — Опубл. 12.02.18.
13. Патент України на корисну модель UA 122978. Спосіб легування поверхневих шарів металевих виробів/ Олійник В.Г. — Опубл. 12.02.18
14. Патент України на корисну модель UA 122412. Пристрій для лазерної обробки / Олійник В.Г. — Опубл. 10.01.18.
15. Патент України на корисну модель UA 119051. Спосіб лазерної обробки циліндричних отворів в заготівках із прозорих матеріалів / Олійник В.Г. — Опубл. 11.09.17.
16. Патент України на корисну модель UA 118807. Спосіб ремонту отворів лазерною обробкою / Олійник В.Г. — Опубл. 28.08.17.

1. Киричок П. О. Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин: навчальний посібник. 2-е видання перероблене та доповнене, ч. 1. / П. О. Киричок, А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, Ю. Ю. Віцюк, В. Г. Олійник — К.: Видавничий дім «АртЕк», 2018. — 408 с.
2. Гавриш А. П. Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин: монографія / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, Ю. Ю. Віцюк, В. Г. Олійник — ч. 1. — К.: Видавничий дім «АртЕк». — 2017. — 208 с.
3. Гавриш А. П. Прецизійна доводка та полірування деталей поліграфічних машин з високолегованих композитів: монографія / А. П. Гавриш, П. О. Киричок, Т. А. Роїк, О. В. Зоренко, В. Г. Олійник — К.: НТУУ «КПІ». — 2016. — 498 с.
4. Киричок П.О. Спеціальні методи наукових досліджень: підручник / П. О. Киричок, С. В. Струтинський, В. Г. Олійник — К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. — 594 с.
5. Киричок П. О. Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин: підручник / П. О. Киричок, А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, Ю. Ю. Віцюк, В. Г. Олійник. — К.: Видавничий дім «АртЕк», 2018. — 408 с.

1. Roik T. A. Applying aluminium alloys grinding waste for manufacturing effective composite antifriction parts of printing equipment // T. A. Roik, Iu. Iu. Vitsiuk, O. I. Khmiliarchuk, V. G. Oliynyk. // Наукові нотатки. – Луцьк: ЛНТУ, 2017. – Вип. 59. – С. 227-232.
2. Гавриш А. П. Швидкісне ельборове шліфування поверхонь деталей тертя зі зносостійких композитів на основі алюмінію для поліграфічних машин / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, О. В. Зоренко, В. Г. Олійник // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Вип. 50. — 2016. — С. 22-27.
3. Роїк Т. А. Modern approaches to the use of grinding aluminum alloy waste for the production of new antifriction parts European Scientific Approaches and Applied Technologies // Т.А. Роїк, Ю. Ю. Віцюк, В. Г. Олійник. – Warsaw, № 5(12), 2016. — С. 62-72.

Впровадження проєктів
Курсове та дипломне проєктуванняНаукові інтереси: Підвищення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання, оперативна поліграфія.


Тріщук Руслан Любомирович

Тріщук Р Л

к. т. н., ст. викладач, відповідальний за організацію переддипломної практики бакалаврів і магістрів кафедри, відповідальний за web-ресурси кафедри

Кабінет 80-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2021 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання при виготовленні інтегральних обкладинок».
2015-2018 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура  за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
1995-2001 рр. – НТУУ «КПІ», Зварювальний факультет, спеціальність – технологія та устаткування зварювання, кваліфікація – інженер-електромеханік.

Досвід роботи:
З 2020 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», старший викладач.
2006-2018 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Робота на посадах провідного інженера, асистента.
2002-2005 рр. – Видавничий дім «СофтПрес».
2001-2002 рр. – ТОВ «Синтфор».

Автор понад 15 публікацій, 1 патент України на корисну модель, 1 навчальний посібник.

Особисті профілі:

Scopus Author ID: 57204943060 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204943060
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6286-8345
GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=sfRtum0AAAAJ

1. Руденко Е., Панарін В., Киричок П., Свавільний М., Короташ І., Полоцький Д., Тріщук Р. Зміцнення поверхні сталі 45 йонним азотуванням у геліконному розряді // Металлофизика и новейшие технологии. 2018. Т. 40. № 8. С. 993–1004.
2. Rudenko E. M., Panarin V. Ye., Kyrychok P. O., Svavilnyi M. Ye., Korotash I. V., Palyukh O. O., Polotskyi D. Yu., and Trishchuk R. L., Nitriding in a Helicon Discharge as a Promising Technique for Changing the Surface Properties of Steel Parts, Usp. Fiz. Met., Vol. 20, № 3: 485–501 (2019).
3. O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka, Ye. Dziadyk. Defining technological features in the manufacture of semi-hard book covers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 4/1 (106), 80–90 (2020).
4. Nadiia Figol, Vasyl Teremko, Iryna Pobidash, Аеlita Lytvyn, Tеtiana Skorohod, Ruslan Trishchuk, Students as a subject of the e-learning environment, Eduweb, 2021, septiembre-diciembre, v.15, n.3. /102-112.

1. Пат. 129043 Україна, МПК (2006) B24B 39/00. Спосіб утворення регулярного мікрорельєфу на поверхнях циліндричних деталей поліграфічних машин / П. О. Киричок, Ю. Ю. Віцюк, Р. Л. Тріщук ; заявник і власник КПІ ім. І. Сікорського. № u 2018 00825; заявл. 30.01.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. 6 с.

1. Головко, О. А. Макетування і верстка: Quark XPress: комп'ютерний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 061 «Журналістика»», спеціалізації «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / О. А. Головко, Р. Л. Тріщук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,18 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 49 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41871

1. Киричок П., Тріщук Р. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широким клапаном // Технологія і техніка друкарства. 2017. № 3 (57). С. 4–19.
2. Тріщук Р. Підвищення зносостійкості деталей поліграфічного обладнання шляхом модифікації їх поверхонь методом іонно-плазмового азотування // Технологія і техніка друкарства. 2018. № 1 (59). С. 48–59.
3. Киричок П., Тріщук Р., Рибак О. Розрахунки відносної опорної площі циліндричних поверхонь деталей поліграфічного обладнання при комбінованому зміцненні віброобкатуванням // Технологія і техніка друкарства. 2018. № 3 (61). С. 4–13.
4. Тріщук Р. Алгоритм керування комплексним технологічним процесом зміцнення циліндричних сталевих поверхонь деталей поліграфічного обладнання // Технологія і техніка друкарства. 2019. № 2 (64). С. 4–14.
5. Киричок П., Тріщук Р. Моделювання технологічного процесу двоетапної ОЗО циліндричних валів поліграфічного обладнання методом кінцевих елементів // Технологія і техніка друкарства. 2019. № 3 (65). С. 4–14.
6. O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka, Research of changes of strength indicators of semi-rigid covers glued by modified adhesive compositions, Technology audit and production reserves, vol. 3, № 1 (53), 27–31 (2020).
7. Тріщук Р. Узагальнена логічна схема моделювання процесів технологічного забезпечення контурної стабільності при виготовленні інтегральних обкладинок // Технологія і техніка друкарства. 2020. № 3 (69). С. 25–33.

Макетування і верстка
Інтерактивні мережеві видання
Технології створення веб-сторінок
Цифрове відеовиробництво


Захист кандидатської дисертації 23.04.2021 на тему: «Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання при виготовленні інтегральних обкладинок»

Наукові інтереси: Технологічні процеси забезпечення якості деталей поліграфічного обладнання.